Deze website – schoolkeuzehulp.nl behoort toe aan Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. heeft haar hoofdlocatie gevestigd in Nijmegen en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 09129561.

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Algemeen

De inhoud van de pagina’s op onze website schoolkeuzehulp.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op de website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel we bij Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op schoolkeuzehulp.nl, kan altijd de mogelijkheid zich voordoen dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op schoolkeuzehulp.nl toe aan Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. Zonder onze voorafgaande toestemming, mag niets van onze teksten, beelden en ontwerpen op schoolkeuzehulp.nl worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK