Deze website – schoolkeuzehulp.nl behoort toe aan de VO Adviesgroep. VO Adviesgroep is gevestigd in Nijmegen.

VO Adviesgroep

Algemeen

De inhoud van de pagina’s op onze website schoolkeuzehulp.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op de website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel we bij VO Adviesgroep streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op schoolkeuzehulp.nl, kan altijd de mogelijkheid zich voordoen dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op schoolkeuzehulp.nl toe aan VO Adviesgroep. Zonder onze voorafgaande toestemming, mag niets van onze teksten, beelden en ontwerpen op schoolkeuzehulp.nl worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.

Bekijk altijd de website van de scholen zelf voor actuele informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK