De Kom VSO

voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Kenmerken van onze school:

  • Uitdagende praktijkvakken
  • Interne stages die aansluiten bij jouw interesses die we uitbouwen tot externe stages met een eigen stagecoördinator
  • Gespecialiseerd in autisme
  • Eigen paramedisch team in huis
  • Adremo-rolstoel leren rijden. De rolstoel wordt aangestuurd met hoofd- en voetbewegingen
  • Klassen voor leerlingen die een intensieve zorgvraag hebben
  • Zmlk cluster 3
De Kom maakt meer mogelijk

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Uitgangspunt op De Kom is dat elk kind, ongeacht ontwikkelingsniveau, leermogelijkheden heeft die ontwikkeld moeten worden. Wij onderzoeken wat de leerling op onze school moet leren om op het hoogst haalbare niveau uit te kunnen stromen. Zo vergroten we de kansen van leerlingen op maatschappelijke participatie.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Bij ons op school leer je hoe je later zo veel mogelijk op eigen benen kunt staan. Je leert dat onder andere tijdens de praktijkvakken, de sociaal emotionele vaardigheidslessen en natuurlijk tijdens de interne en later de externe stages.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Als leerlingen bij ons in het vso komen leren ze de grondbeginselen van de praktijkvakken. Daar waar kan zetten we de groei door met de schoolse vaardigheden of we onderhouden het geleerde.

Meer info over onze school

De Kom is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

De Kom wordt bezocht door leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een meervoudige beperking. Onder een meervoudige beperking verstaan wij een combinatie van een verstandelijke beperking en een lichamelijke beperking. Ook leerlingen met een IQ tot 35 met bijkomende problematiek vallen onder de categorie meervoudig beperkt. Daarnaast heeft De Kom veel leerlingen bij wie sprake is van bijkomende psychiatrische problematiek, zoals autisme, ADHD of een hechtingsstoornis. De Kom heeft een afdeling voor speciaal onderwijs (leerlingen van 4 tot 12 jaar) en een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs (leerlingen van 12-20 jaar). We werken in het vso met leerstromen met daaraan gekoppeld de leerroutes met leerlijnen van het CED. Naast het in stand houden en verder ontwikkelen van de leerstof uit het so, krijgen de leerlingen praktijkvakken en stages aangeboden. Aan de leerroute van de leerling wordt een uitstroomprofiel gekoppeld:

• vervolgonderwijs : MBO niveau 1

• arbeidsmarktgericht: beschermd of in het vrije bedrijf

• dagbesteding: belevingsgerichte, taakgerichte of arbeidsmatige-dagbesteding.

In het vso bestaat de mogelijkheid om de volgende diploma’s en certificaten te halen: o.a. verkeersdiploma, IVIO examens, certificaten voor praktijkvakken, branchegerichte certificaten.

Daarnaast werken we steeds meer samen met reguliere scholen. We werken bewust aan sociale integratie. In augustus 2018 zijn we het schooljaar gestart met twee groepen leerlingen van de Kom in het gebouw van het Pax Christi volgens het school-in-school concept. We hebben de beschikking over twee eigen lokalen met aangrenzende differentiatieruimtes. Alle voorwaarden zijn aanwezig om een eigen onderwijsprogramma te verzorgen met eigen klassenleiding. Basisveiligheid, onderwijsbehoefte en welbevinden blijven altijd het uitgangspunt. Er kan telkens gekeken worden welke leerling waar kan deelnemen aan het lesprogramma van het Pax. Hierbij valt vooral te denken praktijkvakken, burgerschap en voorbereiding op werk en dagbesteding.

Dagindeling

Vanaf 8.45 kun je naar de klas. De lessen beginnen iedere dag om 9.00uur. Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag duren de lessen tot 15.00uur en op woensdag tot 12.45uur.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

178

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Pa Hoeklaan 2

6651 TG Druten

Meer informatie

0487581600

info@de-kom.nl

www.de-kom.nl

Contactpersoon

Dhr. Jos van Summeren, directeur

Schoolbestuur

Stichting MeTander Onderwijsgroep Punt Speciaal

schoolbestuur image

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK