De Korenaer VSO

voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Kenmerken van onze school:

  • staatexamens vmbo b/k/t
  • symbiosetraject i.s.m. Metameer vmbo b/k met vmbo profiel Dienstverlening en Producten (D&P), Zorg en Welzijn (Z&W), Produceren-Installeren en Energie (PIE) en vmbo T
  • ArbeidsGerichte leerweg

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Vertrouwen en perspectief. Dat zijn belangrijke ankers van ons onderwijs. Wij nemen leerlingen serieus in wie zij zijn en erkennen en accepteren ieders mogelijkheden en beperkingen. Daartoe hanteren we een maximale groepsgrootte van 12 leerlingen. Wij hebben vertrouwen in hun ontwikkeling.

Ons doel is dat onze leerlingen een gelukkige toekomst tegemoet kunnen gaan. Zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving is daarvoor een voorwaarde. Jongeren ontwikkelen bij ons hun (vak)kennis, maar ook hun sociaal-emotionele vaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding en/of baan. Dit doen wij in nauwe samenwerking met ouders en eventueel hulpverlening.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Structuur, overzicht, voorspelbaarheid, passend onderwijs en duidelijke groeps- en schoolregels zorgen voor een veilig leerklimaat. Die veiligheid is essentieel voor de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen.

Daarom kennen wij een vast lesrooster, hebben onze leerlingen een mentor die alle theorie vakken geeft en hebben leerlingen hun eigen plek. Onze leslokalen zijn opgeruimd en prikkelarm ingericht, maar we bieden nadrukkelijk wél een uitdagende leeromgeving.

Wij vereenvoudigen (leer- en leef)situaties die voor leerlingen complex en onduidelijk zijn en bieden zo overzichtelijkheid

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Vanuit een veilig schoolklimaat wordt er in de groepen nadrukkelijk gewerkt aan een vertrouwensband tussen leerling, ouders en mentor. 

Meer info over deze school

De Korenaer Stevensbeek is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) die behoort tot het Samenwerkingsverband Nijmegen, onderwijs voor kinderen met gedrag- en ontwikkelingsproblemen.

De school kenmerkt zich in het verzorgen van onderwijs met kracht, onvoorwaardelijkheid en passie. Wij bieden leerlingen de kans en de ruimte om zich te ontwikkelen tot volwaardige en waardevolle deelnemers aan onze maatschappij van nu én morgen. De school valt onder het bestuur van de Aloysius Stichting.

Wij zijn er voor jongeren van 12 tot 20 jaar voor wie het speciaal onderwijs het best passend is.

Ons team is o.a. gespecialiseerd in het goed begeleiden van jongeren in het autistisch spectrum. Jongens en meiden die zich prima kunnen ontwikkelen binnen de juiste leeromstandigheden en met goede, positieve begeleiding.

We houden rekening met beperkingen maar richten ons vooral op de capaciteiten en mogelijkheden en bieden onze leerlingen perspectief. Dat doen we samen met leerlingen, ouders, het regulier onderwijs, jeugdhulp en het bedrijfsleven. We bieden onderwijs op maat in een veilige en uitdagende leeromgeving.

De diversiteit binnen het VSO is groot. Wij bieden mogelijkheden tot behalen van vmbo-t, vmbo-k of vmbo-b diploma, losse certificaten t.b.v. vervolgonderwijs, branchegerichte certificaten enz.

Leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs en arbeid. Om recht te doen aan deze diversiteit wordt er binnen onze school een onderscheid gemaakt in deze twee uitstroomprofielen (zie website).

Vertrouwen en perspectief. Dat zijn belangrijke ankers van ons onderwijs. Wij nemen leerlingen serieus in wie zij zijn en erkennen en accepteren ieders mogelijkheden en beperkingen. Wij hebben vertrouwen in hun ontwikkeling. 

Ons doel is dat onze leerlingen een gelukkige toekomst tegemoet kunnen gaan. Zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving is daarvoor een voorwaarde. Daar richten wij ons dus op. Jongeren ontwikkelen bij ons hun (vak)kennis, maar ook hun sociaal-emotionele vaardigheden die nodig zijn voor hun vervolgopleiding en/of baan. Wij leiden leerlingen op vanuit een sterke pedagogische context. 

Dagindeling

Iedere dag verloopt volgens een vast rooster van 08.30 uur tot 14.15 uur.

De leerling valt onder de hoede van zijn eigen vaste mentor; hierdoor is er geen sprake van tussenuren.

Theorielessen worden door de eigen mentor gegeven; praktijkvakken door vaste vakleerkrachten.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

91

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Kloosterstraat 7

5844 AP Stevensbeek

Meer informatie

0485382964

korenaer.st@aloysiusstichting.nl

www.korenaerstevensbeek.nl

Contactpersoon

Directeur dhr. Frans Brands

Schoolbestuur

Aloysius Stichting

schoolbestuur image

Bekijk altijd de website van de school zelf voor de meest actuele informatie over voorlichtingsactiviteiten en de aanmelding hiervoor. 

OK