De Korenaer Stevensbeek VSO

voortgezet speciaal onderwijs (vso), vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Ondersteuning bij sociaal- emotionele ontwikkeling en gedrag
  • Vier onderwijsroutes met diplomering
  • Kleinschalig en laagdrempelig
  • Positieve benadering, realistisch en kijken naar mogelijkheden
  • Nauwe samenwerking leerling, ouders, school
  • Fijne sfeer, iedereen wordt gezien en gehoord
Wij gaan door waar anderen stoppen: iedere leerling verdient onze betrokkenheid.

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Onze jongeren worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Zij worden uitgedaagd om zo zelfstandig mogelijk hun onderwijstraject te volgen, waarbij ze leren verstandige keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag. Daarbij krijgen zij de ondersteuning die zij nodig hebben.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Onze leerlingen zitten in een klas met maximaal 12 leerlingen. Zo krijgen zij de ondersteuning en de aandacht die ze verdienen. De lessen worden verzorgd door dezelfde mentor (in het geval van parttimers maximaal 2 mentoren). Er is intensief contact tussen mentor, leerling en ouders. De vertrouwensband die ontstaat zorgt ervoor dat signalen snel worden opgepakt en alle zaken bespreekbaar zijn. Samen wordt gekeken naar oplossingen en aanpassingen.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Leerjaar 1 en 2 vormen de onderbouw. Er is naast de theorievakken en gym, voor alle leerlingen techniek en koken. De nadruk ligt op basisvorming, welbevinden en groepsdynamiek. In de bovenbouw, leerjaar 3 en 4, worden naast de sociale ontwikkeling de tehorievakken steeds belangrijker. Er wordt gewerkt naar een diploma bij uitstroom. De nadruk ligt op persoonsontwikkeling en zelfstandigheid, om zo regulier mogelijk uit te stromen naar vervolgonderwijs of arbeid.

Aan de hand van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt vanaf de start van de schoolloopbaan, een gezamenlijkheid, toegewerkt naar een einddoel.

Meer info over onze school

Onze school kenmerkt zich door zijn openheid en transparantie. We werken samen met ouders, verzorgers en overige partners. Onze blik is naar buiten gericht. Wat wil een leerling bereiken? Wat welke mogelijkheden zijn er? Wat is de beste weg daar naartoe?

Wij zijn trots op ons onderwijs en op onze school. Belangstellenden kunnen tijdens onze openochtenden en -middagen een bezoek brengen aan onze school.

Dagindeling

Wij verzorgen 5 dagen onderwijs met een continurooster. De lesdagen zijn verdeeld in 3 lesblokken met 2 pauzes. We starten om 8.30 uur en de leerlingen zijn om 14.15 uur uit. Het schoolwerk wordt zo veel mogelijk in deze lestijd geven en gemaakt. Zo is het huiswerk minimaal.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

97

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Kloosterstraat 1

5844 AN Stevensbeek

Meer informatie

0485382964

korenaer.st@aloysiusstichting.nl

www.korenaerstevensbeek.nl

Contactpersoon

Frans Brands, directeur - Tamara van den Dungen, locatiecoördinator

Schoolbestuur

Aloysius Stichting

schoolbestuur image

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK