Dominicus College – de Monnikskap

havo, vwo (atheneum, gymnasium)

Kenmerken van onze school:

  • Voor jongeren met een lichamelijke beperking
  • Voor jongeren met een chronische ziekte
  • Onderwijs op maat
  • Individuele leerlijn
  • Individueel rooster
  • Verlengde onderwijstijd mogelijk
Onbeperkt werken aan talent

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Op de Monnikskap kunnen jongeren met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in hun eigen tempo en in een eigen leerlijn toewerken naar een regulier diploma. Waar mogelijk integreren leerlingen van de Monnikskap met de lessen en activiteiten van de reguliere afdeling.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Intensieve begeleiding in een multidisciplinair team en frequent overleg tussen de mentor, de leerling en zijn/haar ouders. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen en proberen hen daar optimaal gebruik van te laten maken. Onze leerlingen krijgen veel ondersteuning in de zoektocht naar een realistisch/passend vervolg. 

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Het eerste leerjaar staat in het teken van gewenning, het aanleren van studievaardigheden, ontdekken van talenten en het zoeken naar een goede inroostering en planning op basis van de belastbaarheid van de leerling.

Meer info over deze school

De Monnikskap is de enige school in Nederland waar jongeren met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in een maatwerkprogramma een regulier havo- of vwo-diploma kunnen halen. Daar waar mogelijk vinden activiteiten geïntegreerd met de reguliere afdelingen plaats. Voor Monnikskapleerlingen geldt: “samen waar het kan; apart waar het moet”.

De leerlingen die de Monnikskap bezoeken hebben allen goede cognitieve mogelijkheden. Zij zijn prima in staat hun havo/vwo diploma te halen, mits er rekening gehouden kan worden met hun beperking. Vanwege vermoeidheidsklachten/beperkte belastbaarheid, revalidatietrajecten, therapieën etc. hebben alle leerlingen op de Monnikskap een eigen leerlijn. I.v.m. hun vaak geringe belastbaarheid mogen onze leerlingen tot maximaal twee keer zo lang over hun onderwijstraject doen. Dat betekent dat elke leerling een individueel rooster heeft, dat mogelijkheden biedt tot andere aanvangs- en eindtijden, ingebouwde rustpauzes en, waar nodig, een rustdag in de week. De meeste leerlingen van de Monnikskap doen gespreid examen. Naast de reguliere lessen is er op de Monnikskap ook veel aandacht voor talentontwikkeling, handicapbeleving en het toewerken naar een passend vervolg. Rondom onze leerlingen staat een multidisciplinair team, bestaande uit de mentor (spil in de leerlingbegeleiding) een team van gespecialiseerde docenten, een orthopedagoge, specialisten/ondersteuners en de afdelingsleider. Waar nodig/wenselijk wordt een beroep gedaan op de deskundigheid van de schoolmaatschappelijk werker en/of de jeugdarts. Daarnaast is er regelmatig overleg met externe partijen. Minimaal drie keer per jaar vindt een oudergesprek plaats. Leerlingen die ADL-verzorging behoeven kunnen hiervoor een beroep doen op medewerkers van Pluryn die deze zorg op school uitvoeren. Verder beschikt de school over een fysiotherapieruimte, waar deskundigen van de Maartenskliniek twee dagen per week fysiotherapie voor onze leerlingen verzorgen. In 2012 zijn achter de school 24 zorgappartementen opgeleverd, waardoor voor de  leerlingen van de Monnikskap een unieke combinatie van wonen, zorg en passend onderwijs in een reguliere setting is gerealiseerd. 

Meer lezen

Dagindeling

Op de Monnikskap werken we met 5 lesblokken van 75 minuten per dag met een pauze na elk lesblok. Tussen de lessen door mogen leerlingen die daar behoefte aan hebben gebruik maken van een van de rustruimtes op school. Onze leerlingen hebben een individueel rooster en komen op verschillende dagen en tijden naar school.

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

66

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Energieweg 93

6541 CZ Nijmegen

Meer informatie

0243772164

postbus@dominicuscollege.nl

www.dominicuscollege.nl

Contactpersoon

Dhr. T. Groenenberg, afdelingsleider

Schoolbestuur

Alliantie Voortgezet Onderwijs

schoolbestuur image