Maaswaal College – Oosterweg

vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten
  • Zorg en welzijn

Kenmerken van onze school:

  • UNESCO-school
  • Maaswaal NeXT
  • Flexrooster
  • Mavo-plus klas
  • Masterclasses
  • Nieuwe leerpleinen (nieuw studiecentrum)
Ontdek jouw Maaswaal!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Op een mooie, centrale plek in Wijchen leiden we je breed op. Als UNESCO-school geven we je belangrijke en praktische kennis mee. Daarnaast leer je hoe je zelfstandig werkt en leer je waar je goed en minder goed in bent. Op onze school word je gezien. De docenten zijn bereid om allemaal een extra stapje te zetten. Dit doen we in een open, toegankelijke sfeer waarbij je als leerling voelt dat we echt ons best doen voor jou. 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

We geven op verschillende manieren les: klassikaal, praktisch, in projectvorm, op locatie of op maat in het Flexrooster. Zo leer je welke leerroute het beste bij jou past. Doordat alle leerlingen een laptop hebben, ben je digitaal betrokken bij alle lessen. Jouw mentor-coach begeleidt, stimuleert en helpt je waar nodig, in overleg met jou en je ouders.

In de lessen ontwikkel je praktische vaardigheden en kom je in aanraking met moderne technologieën zoals drones, 3D printen, VR, green-screen beeldbewerken en microbits.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

De brugklasperiode bepaalt na twee of in het geval van Maaswaal NeXT na drie jaar waar jij op je best bent. Zo werk je op jouw hoogst haalbare niveau. De overgang naar de middelbare school is groot, maar we helpen je daar stap voor stap bij.

Je leert elkaar voor de zomervakantie kennen tijdens de kennismakingsmakingsmiddag in juni. De eerste schoolweek staat in het teken van betere kennismaking en introductie. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de brugklastraining. 

Meer info over deze school

Maaswaal College altijd in ontwikkeling
In 2019 startte de opleiding Maaswaal NeXt, een opleiding mavo/havo met een driejarige brugklas, waarbij je op beide locaties onderwijs volgen. Dit schooljaar zijn de leerpleinen geopend: deze nieuwe leerpleinen sluiten aan op onze visie waarbij je zelf leert plannen, ontdekt waar je goed in bent, meer over wil weten of extra hulp bij kan gebruiken.

Stevige begeleiding: Mentor/coach
In een doordachte gesprekkencyclus met coachingsgesprekken tussen jou en je mentor-coach en je ouders, blijf je je ontwikkelen door persoonlijke ontwikkeldoelen op te stellen en te evalueren. Zo leer je waar je goed in bent en waar je nog aan wilt werken.

Eigen keuzes maken in het flexrooster
We dagen je uit om vakken op een hoger niveau te volgen, het niveau dat bij je past. Via het flexrooster kan je, naast de reguliere lessen, zelf de keuze maken om verder te verdiepen, extra ondersteuning te krijgen of zelfstandig te werken. Zelfstandige leerlingen hebben de mogelijkheid om tijdens de les op het leerplein, grenzend aan de vaklokalen, alleen of in groepjes verder te werken. Heb je voor een vak extra ondersteuning nodig, blijf je in de nabijheid van de docent in het lokaal. Door het aanbieden van lessen van 80 minuten zorgen we ervoor dat je stil staat bij de manier waarop je dingen hebt geleerd. Met behulp van opbouwende feedback van de docent, leer je zo hoe je in elkaar steekt.

Je ontdekt via een stevige oriëntatie op de verschillende beroepsrichtingen waar je ambities en interesses liggen. Je loopt stage en ontdekt zo jouw talent en jouw plek in de maatschappij.

Dagindeling

In onze brugklas zit je meestal van 08.30 tot 15.30 uur op school. Drie keer per schooljaar is er een toetsweek met daarin ook veel aandacht voor sport en andere activiteiten en excursies. We gaan o.a. naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Keulen, de Belgische Ardennen en naar Londen.

08.30-09.10 uur Mentorles

09.10-10.30 uur Vakles 1

10.30-10.45 uur Pauze

10.45-12.05 uur Vakles 2

12.05-12.35 uur Pauze

12.35-13.55 uur Vakles 3

13.55-14.10 uur Pauze

14.10-14.50 uur Flexuur (verdiepend, extra ondersteunend of zelfstandig)

14.50-15.30 uur Flexuur (verdiepend, extra ondersteunend of zelfstandig)

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

942

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Oosterweg 189

6602 HL Wijchen

Meer informatie

0246487272

info@maaswaalcollege.nl

www.maaswaalcollege.nl

Contactpersoon

Dhr. Henk Keijman, rector

Schoolbestuur

Alliantie Voortgezet Onderwijs

schoolbestuur image

Bekijk altijd de website van de school zelf voor de meest actuele informatie over voorlichtingsactiviteiten en de aanmelding hiervoor. 

OK