Maaswaal College – Veenseweg

havo, vwo (atheneum, gymnasium)

Kenmerken van onze school:

  • Maaswaal NeXT
  • BAM! (Bouwen aan mijzelf) voor havo (vaardighedenonderwijs)
  • Wetenschapsorientatie op vwo (WON)
  • Maaswaal Plus en Maaswaal NeXT
  • Maatwerk, ook met behulp van ICT
  • UNESCO-school
Samen maken we school

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Op een vertrouwde, natuurlijke plek in Wijchen leiden we je breed op. Als UNESCO-school geven we kennis, kunde en maatschappelijk bewustzijn mee. Maatwerk leveren we door goede afspraken te maken en doelen vast te stellen tussen school, ouders en de leerling. Ons nieuw geopende Leerlab komt de leerbehoefte van de leerling meer dat ooit tegemoet en met Maaswaal NeXT (mavo/havo) geven we de leerling tijd, ruimte en de tools om op zijn of haar hoogst haalbare niveau te komen.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

We leren je hoe je zelfstandig of samenwerkt, klassikaal of in projectvorm. Je krijgt volop kansen om jouw talenten te ontwikkelen, keuzes te maken en jezelf te zijn. Met een eigen laptop en ondersteuning vanuit de ICT krijgt iedere leerling de beste, individuele ondersteuning.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Het nieuwe schooljaar begint met een uitgebreide kennismakingsweek en het vaststellen van een speciale agenda: gericht op het plannen en structureren van al je schoolwerk. Door gescheiden pauzes zit je met leeftijdsgenoten bij elkaar. Je mentor begeleidt je en helpt je waar nodig, je hele schoolcarrière lang.

Meer info over deze school

Jij bent op zoek naar een nieuwe school, want je zit in groep 7 of 8 van de basisschool. Leuk dat je met ons wilt kennismaken! Op het Maaswaal College willen we je de wereld in sturen als wereldburger: in je schoolvakken, bij projecten en activiteiten kom je geregeld in contact met lokale en wereldse vraagstukken. We zijn niet voor niets een UNESCO-school! Dit betekent dat we je niet alleen kennis meegeven, maar ook kunde en maatschappelijke betrokkenheid.

Sinds het schooljaar 2019-2020 hebben hebben we Maaswaal NeXT: voor alle leerlingen met een mavo/havo advies. Je volgt middels een driejarige brugklas zowel op mavo- als op havoniveau les. Zo ontdek je meer wat bij je past en stroom je uit op jouw hoogt haalbare niveau.

We kiezen bewust voor een breed pakket aan vakken en activiteiten voor ál onze leerlingen. Samenwerken, plannen en reflecteren horen daarbij. Op de havo volg je twee uur per week BAM, Bouwen Aan Mezelf. Zo leer je steeds beter wie je bent, waar je naartoe wilt en hoe je daar komt.

Onze vwo-leerlingen werken in die tijd aan wetenschaps­oriëntatie (WON). Daarbij maak je kennis met het opzetten én uitvoeren van onderzoek. De UNESCO- gedachte om de wereld in de school te halen komt hierbij goed tot uiting, we werken daarom ook nauw samen met maatschappelijke organisaties en bedrijven. Verder volg je bij ons op school een uitgebreid traject om je te oriënteren op een vervolgstudie. Ook op die manier bereiden we je voor op de wereld van morgen. Doordat bijna al onze leerlingen inmiddels met een eigen laptop werken, kunnen we steeds meer les op maat geven. We kijken samen wat je nodig hebt: extra ondersteuning of uitdaging.

Naast de reguliere lessen bieden we ook bijvoorbeeld: Big History, Filosofie, Culturele Kunstzinnige Vorming of Bewegen, Sport en Management. We dagen je graag uit om iets nieuws te doen en te ontdekken. In dat kader organiseren we regelmatig excursies, internationale reizen en uitwisselingen. Volop ruimte om je te ontwikkelen dus!

Meer lezen

Dagindeling

Onze dagen starten standaard om 8:30. We zorgen altijd voor een zoveel mogelijk gevarieerde dagindeling waar praktijk en theorie goed afgewisseld worden.

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

1350

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Veenseweg 18

6603 AN Wijchen

Meer informatie

0246487120

info@maaswaalcollege.nl

www.maaswaalcollege.nl

Contactpersoon

Dhr. Henk Keijman (rector)

Schoolbestuur

Alliantie Voortgezet Onderwijs

schoolbestuur image