Merletcollege – Cuijk

vmbo, havo, vwo (atheneum, gymnasium)

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Havo eXcel-leerroute
  • Technasium voor havo en vwo
  • Gymnasium
  • Tweetalig vwo (Engels)
  • LWOO
  • Huiswerkbegeleiding
  • Internationalisering
Enjoy the club

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Een school die alle onderwijsniveaus aanbiedt in één gloednieuw schoolgebouw. Leerlingen volgen onderwijs van vmbo-basisberoepsgericht tot gymnasium. Daarmee bieden wij kinderen volop de mogelijkheid om binnen de school door te stromen naar het onderwijstype dat het beste bij hen past. Daarnaast bieden wij binnen dat programma veel aanvullende, uitdagende mogelijkheden.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Een leerling van het Merletcollege Cuijk wordt op een professionele wijze onderwezen en met veel zorg begeleid. Wij geloven in het uitdagen van leerlingen: wij bieden hen kansen en extra vakinhoud. Onze onderwijsresultaten zijn al jaren goed, dat schept vertrouwen bij leerlingen en hun ouders.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

In de eerste twee schooljaren kennen wij dakpanklassen. Leerlingen worden geplaatst in kader/mavo-, mavo/havo- of havo/vwo-klassen. Daarnaast hebben wij homogene vmbo-basisklassen en een homogene tweetalige vwo-klas voor leerlingen met specifieke wensen of adviezen. Na deze brugperiode vervolgen leerlingen de opleiding op het niveau dat bij hen past.

Meer info over deze school

Betrokken

Op onze school worden leerlingen gezien en gehoord. We geven ze aandacht en stimuleren ze om resultaten te halen. Zo groeien onze leerlingen en zijn ze betrokken bij hun ontwikkeling om te weten, te kunnen en volwassen te worden. Docenten spelen voor leerlingen hierin een doorslaggevende rol. Onze  docenten zijn zichtbaar en merkbaar zich bewust van die rol.

Op maat

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen verder te brengen en die opzet is gebaat bij herkenning, erkenning en benutting van verschillen. Elk mens is immers anders, heeft eigen behoeften, kwaliteiten en vaardigheden. Elk mens ontwikkelt zich anders, leert anders en werkt anders. Onze docenten spelen in op individuele behoeften van onze leerlingen.

Samen

Op onze school leren en werken we samen. Leerlingen leren zo beter en meer, docenten geven hun onderwijs meer rendement en samenwerking tussen leerlingen en docenten ondersteunt het leerklimaat. Met leren en werken ontwikkel je jezelf en lever je een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Samen leven moet je leren: onze school maakt daar werk van.

Uitdagend

Onze school prikkelt leerlingen en docenten om vanuit positieve ervaringen en resultaten gretig te worden naar verdere ontwikkeling. Uitdaging stimuleert om verder te komen, je grenzen te verleggen.  De tijd waarin je leeft en de mogelijkheden die er nu zijn, vormen het venster waardoor je naar de toekomst kijkt. Wij zetten de wereld om ons heen in om onze leerlingen een rijke leeromgeving te bieden.

Veilig

Wij bieden voor iedereen op onze school een veilige omgeving, waar respect en vertrouwen verankerd zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Zo levert ons leren en werken de beste en mooiste resultaten op. Om goed te kunnen leren heb je vrijheid nodig. Vrij om jezelf te zijn, vrij om fouten te maken, vrij om vragen te stellen. Vrijheid vraagt om veiligheid. 

Meer lezen

Dagindeling

Les 1 08.30 - 09.20 uur    

Les 2 09.20 - 10.10 uur    

Ochtendpauze      

Les 3 10.30 - 11.20 uur    

Les 4 11.20 - 12.10 uur    

Lunchpauze      

Les 5 12.40 - 13.30 uur    

Les 6 13.30 - 14.20 uur  

Middagpauze 

Les 7 14.30- 15.20 uur 

Les 8 15.20 - 16.10 uur 

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

916

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Katwijkseweg 2

5431 RX Cuijk

Meer informatie

0485336336

info@merletcollege.nl

www.merletcollege.nl

Contactpersoon

Drs. P.M. Metzemaekers (rector Merletcollege)

Schoolbestuur

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

schoolbestuur image