Merletcollege – Grave

vmbo, havo, vwo ( atheneum)

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Kleinschalig
  • Goede begeleiding
  • Werken met Chromebooks
  • Kunst en cultuur
Samen zorgen we voor uitdagend onderwijs in een veilige sfeer

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

De extra aandacht voor het (leren) omgaan met elkaar, iedere leerling heeft een belangrijke plek binnen onze school! Dit geven we als basis mee waardoor er een veilige sfeer heerst waarin samenwerking voorop staat en iedereen bij het onderwijs betrokken wordt. Zo behalen we het optimale resultaat!

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Goede basis in de onderbouw met aandacht voor het hoogst haalbare voor iedere leerling met eigentijdse werkvormen. Breed aanbod in de bovenbouw met veel keuzemogelijkheden. Goede voorbereiding op vervolgonderwijs door het aanbieden van profiel Dienstverlening & Producten binnen het VMBO en extra vakken binnen mavo en havo. Veel aandacht voor cultuur en internationalisering.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

We starten met een introductieperiode waar leerlingen door middel van activiteiten kennis maken met elkaar en de school. Het eerste jaar staat in het teken van (leren) omgaan met elkaar , aandacht voor plannen en hoe te leren voor verschillende vakken. We dagen de leerling uit om goede resultaten te halen en ondersteunen hierbij. We hanteren een tweejarige brugperiode, waarin leerlingen in die twee jaar kunnen laten zien op welk niveau ze het beste tot hun recht komen. Na de tweejarige brugperiode wordt dus bepaald op welk niveau je je opleiding vervolgt.

Meer info over deze school

Betrokken
Op onze school worden leerlingen gezien en gehoord. We geven ze aandacht en stimuleren ze om resultaten te halen. Zo groeien onze leerlingen en zijn ze betrokken bij hun ontwikkeling om te weten, te kunnen en volwassen te worden. Docenten spelen voor leerlingen hierin een doorslaggevende rol. Onze  docenten zijn zichtbaar en merkbaar zich bewust van die rol.

Op maat
Ons onderwijs is erop gericht leerlingen verder te brengen en die opzet is gebaat bij herkenning, erkenning en benutting van verschillen. Elk mens is immers anders, heeft eigen behoeften, kwaliteiten en vaardigheden. Elk mens ontwikkelt zich anders, leert anders en werkt anders. Onze docenten spelen in op individuele behoeften van onze leerlingen.

Samen
Op onze school leren en werken we samen. Leerlingen leren zo beter en meer, docenten geven hun onderwijs meer rendement en samenwerking tussen leerlingen en docenten ondersteunt het leerklimaat. Met leren en werken ontwikkel je jezelf en lever je een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Samen leven moet je leren: onze school maakt daar werk van.

Uitdagend
Onze school prikkelt leerlingen en docenten om vanuit positieve ervaringen en resultaten gretig te worden naar verdere ontwikkeling. Uitdaging stimuleert om verder te komen, je grenzen te verleggen.  De tijd waarin je leeft en de mogelijkheden die er nu zijn, vormen het venster waardoor je naar de toekomst kijkt. Wij zetten de wereld om ons heen in om onze leerlingen een rijke leeromgeving te bieden.

Veilig
Wij bieden voor iedereen op onze school een veilige omgeving, waar respect en vertrouwen verankerd zijn in de dagelijkse omgang met elkaar. Zo levert ons leren en werken de beste en mooiste resultaten op. Om goed te kunnen leren heb je vrijheid nodig. Vrij om jezelf te zijn, vrij om fouten te maken, vrij om vragen te stellen. Vrijheid vraagt om veiligheid. 

Dagindeling

Les 1 08.30 - 09.20 uur   

Les 2 09.20 - 10.10 uur

Ochtendpauze

Les 3 10.30 - 11.20 uur   

Les 4 11.20 - 12.10 uur

Lunchpauze

Les 5 12.40 - 13.30 uur   

Les 6 13.30 - 14.20 uur

Kleine pauze

Les 7 14.40 – 15.30 uur

Les 8 15.30 – 16.20 uur

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

557

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Stoofweg 4

5361 HZ Grave

Meer informatie

0485336336

info@merletcollege.nl

www.merletcollege.nl

Contactpersoon

Mevrouw I.W.G. Heere, Rector

Schoolbestuur

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

schoolbestuur image

Bekijk altijd de website van de school zelf voor de meest actuele informatie over voorlichtingsactiviteiten en de aanmelding hiervoor. 

OK