Merletcollege – Mill

vmbo, havo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Goede begeleiding door betrokken docenten
  • Werken met Chromebooks
  • LO2 als examenvak
  • Al jaren 100% geslaagd!
  • Mavo/havo klas in de onderbouw
  • Internationalisering
Samen werken aan jouw toekomst!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Kleinschalige school met korte lijnen tussen ouders, leerlingen, medewerkers school. Excellent op het profiel zorg en ondersteuning. Al jaren achtereen 100% slagingspercentage.

Wij werken met dakpanklassen in de onderbouw (behalve basisberoepsgerichte leerweg) en proberen zo het maximale uit iedere leerling te halen. In de bovenbouw hebben de klassen een gelijk niveau (basis, kader, gemengd of theoretisch).

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij bieden een mooie mix van theoretisch en praktisch leren waarbij de ene leerling meer praktisch aan de slag kan en de andere leerling meer theoretisch. Iedere klas heeft een eigen mentor die het welbevinden en het leerproces van de leerling bewaakt en volgt. Dat doet de mentor o.a. samen met de verschillende vakdocenten, de zorg coördinator, orthopedagoog, leerlingcoördinator en de directie.

Alle leerlingen gebruiken in de les een chromebook ter ondersteuning van de lessen. De lessen zijn verschillende van karakter en  we streven naar zoveel mogelijk variatie in de manier van lesgeven want ieder kind leert anders.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Het eerste schooljaar staat in het teken van kennismaken met het de school. Aanstaande brugklassers komen voor de zomer al een keer samen met de nieuwe klas en de mentor. Na de vakantie starten we met twee kennismakingsdagen en een brugklaskamp (in de derde lesweek) Op deze manier proberen we de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Waar nodig zetten we extra ondersteuning en extra mentorlessen in.

Het schooljaar kent vier toetsweken. In deze weken hebben je geen les maar alleen maar toetsen. De mentor leert je hoe je je voorbereid op een toetsweek.

De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling. De mentor is ook de schakel tussen school en ouders.

Meer info over onze school

Op het Merletcollege werken we vandaag aan de wereld van morgen. We bereiden onze leerlingen voor op de toekomst door hen te leren hun eigen weg te vinden.
Ons onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen zelfverzekerd, ambitieus en met een open blik de wereld tegemoet treden. Ze leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling, te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en oplossingen in samenwerking met anderen tot stand te brengen.

PLEZIER
We stimuleren een positief-kritische en onderzoekende houding. We vragen van je dat je steeds
opnieuw de nieuwsgierigheid aanspreekt die je van nature in je hebt. Vanuit een positieve benadering stimuleren we elkaar om te leren en ontwikkelen. Daarbij kijk je hoe je jezelf en de wereld een stapje verder brengt.

PARTICIPEREN
Leren en werken doe je niet alleen, maar met aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen. In de ontmoeting met elkaar word je gezien en leer je jezelf kennen. We stimuleren je te ontdekken waar je talenten liggen en deze te ontwikkelen. Daarbij vinden we een ondernemende, innovatieve en creatieve houding belangrijk. Samen bereik je meer dan alleen.

PERSOONLIJK
We vinden dat ieder mens uniek is en zijn eigen kwaliteiten heeft. Bij ons krijg je de ruimte te ontdekken wat en hoe je wilt leren. Fouten maken mag, ontwikkelen is een pad van vallen en opstaan. Uitgangspunt is dat je mag zijn wie je bent, dus ga ervoor! Gebruik de veilige en sfeervolle omgeving van de school om het beste uit jezelf te halen.

Dagindeling

Les 1 08.30 - 09.20 uur   
Les 2 09.20 - 10.10 uur    

 

Ochtendpauze      

Les 3 10.30 - 11.20 uur   
Les 4 11.20 - 12.10 uur    

 

Lunchpauze      

Les 5 12.40 - 13.30 uur   
Les 6 13.30 - 14.20 uur  

 

Middagpauze 

Les 7 14.30- 15.20 uur
Les 8 15.20 - 16.10 uur 

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

402

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Langenboomseweg 3

5451 JH Mill

Meer informatie

0485-336336

info@merletcollege.nl

www.merletcollege.nl

Contactpersoon

Mevrouw I.W.G. Heere, Rector

Schoolbestuur

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

schoolbestuur image

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK