Merletcollege – Mill

vmbo, havo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • LO2 als examenvak
  • Keuzevakken Zorg en Welzijn, SV&R en Techniek
  • Mavo/havo klas onderbouw
  • Internationalisering

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Kleinschalige school met korte lijnen tussen ouders, leerlingen, medewerkers school. Excellent op het profiel zorg en ondersteuning. Al jaren achtereen 100% slagingspercentage.

Wij werken met dakpanklassen in de onderbouw (behalve basisberoepsgerichte leerweg) en proberen zo het maximale uit iedere leerling te halen. In de bovenbouw hebben de klassen een gelijk niveau (basis, kader, gemengd of theoretisch).

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij bieden een mooie mix van theoretisch en praktisch leren waarbij de ene leerling meer praktisch aan de slag kan en de andere leerling meer theoretisch. Iedere klas heeft een eigen mentor die het welbevinden en het leerproces van de leerling bewaakt en volgt. Dat doet de mentor o.a. samen met de verschillende vakdocenten, de zorg coördinator, orthopedagoog, leerlingcoördinator en de directie.

Alle leerlingen gebruiken in de les een chromebook ter ondersteuning van de lessen. De lessen zijn verschillende van karakter en  we streven naar zoveel mogelijk variatie in de manier van lesgeven want ieder kind leert anders.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Het eerste schooljaar staat in het teken van kennismaken met het de school. Aanstaande brugklassers komen voor de zomer al een keer samen met de nieuwe klas en de mentor. Na de vakantie starten we met twee kennismakingsdagen en een brugklaskamp (in de derde lesweek) Op deze manier proberen we de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Waar nodig zetten we extra ondersteuning en extra mentorlessen in.

Het schooljaar kent vier toetsweken. In deze weken hebben je geen les maar alleen maar toetsen. De mentor leert je hoe je je voorbereid op een toetsweek.

De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling. De mentor is ook de schakel tussen school en ouders.

Meer info over deze school

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Naast de theoretische leerweg van het vmbo (de mavo) kent het vmbo ook een beroepsgerichte leerweg, die twee niveaus heeft: kader en basis. Beroepsgericht onderwijs sluit prima bij je aan als je beter vanuit de praktijk dan vanuit de theorie kunt en wilt leren.

De eerste twee leerjaren (de brugperiode) volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Het gaat dan vooral om Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde e.d. Om te beginnen best wat veel theorie, maar daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het verkennen van de beroepsmogelijkheden, waar je dan in de bovenbouw (klas 3 en 4) uitgebreider mee kennis gaat maken.

Dienstverlening en Producten

In de bovenbouw van het beroepsgericht onderwijs krijg je het beroepsgerichte profiel Dienstverlening en Producten. In het vierde jaar doe je examen.

Binnen D&P leer je:
• Het organiseren van een activiteit
• Presenteren, promoten en verkopen
• Een product maken en verbeteren
• Multimedia product maken

Je gaat werken met allerlei thema’s (o.a. de sportschool, het tuincentrum en het hotel).  De computer ga je veel gebruiken tijdens deze lessen. Bij ieder thema werk je met praktijkkaarten (o.a. video maken, het voeren van een telefoongesprek, wandlicht maken, groentesoep maken, technisch tekenen). Naast de verplichte onderdelen van Dienstverlening en Producten heb je per vestiging diverse keuzemogelijkheden.

Houd je van sport en bewegen, heb je interesse in het werken in een uniform (beroepen zoals: politie, bewaking, beveiliging, leger), vind je het leuk om evenementen te organiseren, dan is Sport, veiligheid en Recreatie echt iets voor jou!

Heb je altijd al graag geknutseld (timmeren, zagen, bouwen, schilderen) en ben je ook benieuwd hoe de elektriciteit in je huis werkt, dan is Techniek voor jou de juiste keuze.

Ben je nu al vaak bezig met het maken van gerechtjes, het bakken van cake of taartjes, het organiseren van activiteiten voor kinderen of je opa/oma en houd je van mooie nagels, make-up en een leuk kapsel? Dan ben je de aangewezen persoon voor Zorg en Welzijn.

Dagindeling

We hebben lesuren van 50 minuten. Het eerste lesuur start om 8.30 uur en het laatste lesuur is om 16.20 afgelopen. In leerjaar 1 zijn de leerlingen om 14.20 vrij. In leerjaar 2 een enkele keer om 15.30 uur. Er is geen uitval in de onderbouw. Alle lesuren gaan door.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

433

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Langenboomseweg 3

5451 JH Mill

Meer informatie

0485-336336

info@merletcollege.nl

www.merletcollege.nl

Contactpersoon

Mevrouw I.W.G. Heere, Rector

Schoolbestuur

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

schoolbestuur image

Bekijk altijd de website van de school zelf voor de meest actuele informatie over voorlichtingsactiviteiten en de aanmelding hiervoor. 

OK