Montessori College – havo/vwo Nijmegen

vmbo, havo, vwo ( atheneum)

Leerwegen VMBO

  • tl / mavo

Kenmerken van onze school:

  • 60 minuten lessen en 2 keuze-uren per dag
  • Klas 1 en 2 dakpan vmbo-t/havo en havo/vwo
  • Vwo+ klas
  • Cultuurstroom en sportspecialisatie
  • Cambridge Engels, Goethe Duits, Dele Spaans, Delf Frans
  • Exact+, denklessen, onderzoek, filosofie
Zelfstandigheid is geen vereiste, wel een doel

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Het onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van kinderen, gebaseerd op de pedagogie van Maria Montessori. We begeleiden en stimuleren leerlingen op weg naar eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dit doen we door hen met vertrouwen tegemoet te treden en binnen duidelijke grenzen ruimte te laten voor eigen keuzes.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

WAT de leerlingen leren is belangrijk, maar vooral ook HOE ze kunnen leren. Ook is er ruime mogelijkheid voor sport, kunst en cultuur (open podium (inter)nationale sportwedstrijden). We werken met zowel digitaal lesmateriaal als boeken. Als je fouten maakt en iets nog niet kunt, mag je het opnieuw doen. ‘Fouten zijn gewoon lesmateriaal.’

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Gestart wordt met veel aandacht voor kennismaking met elkaar, de school en het lesprogramma. We starten met een introductieweek. Elke klas heeft 2 mentoren. Halverwege periode 1 hebben de leerlingen een activiteitenweek, met veel aandacht voor groepsvorming. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen door andere docenten.

Meer info over onze school

Door te werken met studiewijzers, kunnen ouders en leerlingen het leerproces volgen. In de onderbouw hebben we 1 of 2 afrondingsweken en 2 activiteitenweken die gebruikt worden om een periode af te sluiten en om leerlingen binnen en buiten de school te laten leren. Maatschappelijke thema’s worden afgewisseld met individuele voortgangsgesprekken en toetsmomenten. We vinden de kwaliteit van onze didactische feedback zeer belangrijk. Daarom volgen alle docenten de opleiding tot didactisch coach om leerlingen zo effectief mogelijk te begeleiden. De feedback richt zich op het hoe van het leren, de leerhouding, de inhoud van de taak en de persoonlijke kwaliteiten van de leerling.
Voor leerlingen die extra verdieping aankunnen en extra inspanning willen leveren heeft de school een havo+ en een vwo+ klas.
In vwo+ staan denken, analyseren en onderzoeken centraal. Naast het vak ‘onderzoek’, bieden we het vak filosofie en kunnen de leerlingen kiezen uit Cambridge Engels op havo en vwo of exact plus. 
In zowel havo plus als vwo plus kunnen leerlingen een extra vak volgen, een uitgebreid profielwerkstuk, een aparte stage of een vervroegd examen.
Alle leerlingen, kunnen kiezen voor Cultuurspecialisatie. Hierin wordt extra aandacht besteed aan kunst en cultuur in de vorm van kunst ‘doen, zien en beleven’ en cultuur bestuderen. Verder kunnen leerlingen kiezen voor sportspecialisatie. Iedere leerling die –naast de reguliere twee uur gym– op sportief gebied extra uitgedaagd wil worden, kan zich in klas 1, 2 en 3 opgeven voor sportspecialisatie of LO2 (sport als examenvak) in MMvmbo-t leerjaar 3 en 4.

Dagindeling

Vijf dagen per week lessen van 60 minuten en twee keuze-uren (leerlingen kiezen zelf een vak). Er zijn in principe geen tussenuren. Tijdens de lessen wordt al veel schoolwerk gedaan.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

1215

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Kwakkenbergweg 27

6523 MJ Nijmegen

Meer informatie

0243283000

k27@montessoricollege.nl

www.montessoricollege.nl

Contactpersoon

Dhr. Jacob Westra (onderbouw), Mw. Anne-Marie vd Wiel (bovenbouw)

Schoolbestuur

Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o.

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK