Montessori College – vmbo Groesbeek

vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Heterogene brugklassen bbl-kbl-gl-tl
  • Gericht op talent en interesses van leerlingen
  • Mogelijkheid vak volgen op hoger niveau
  • Intensief gebruik laptops
  • Keuzelessen en specials
  • 10-15 Agora (tienercollege)
De wereld is onze school

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Het Montessori College, locatie Groesbeek is een kleine, gezellige school voor voortgezet montessorionderwijs en Agora 10-15 onderwijs.  Leerlingen die voor onze school kiezen, voelen zich snel thuis en vinden het prettig om praktisch te leren. Door het onderwijsprogramma kunnen leerlingen zich breed oriënteren en ontdekken wat hun talent en interesse is.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij stimuleren het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Het Modern Montessori vmbo biedt een veelzijdige en bedrijvige omgeving met prachtige praktijklokalen, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Iedere dag heeft de klas contact met de eigen coach. De coach begeleidt de leerlingen bij alle leervragen.
Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.
Leerprestaties en leerprocessen worden verzameld en gebundeld in een individueel voortgangsrapport.

Meer info over onze school

Vmbo
De leerlingen zitten tijdens een aantal lessen samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar. Bij de leergebieden werken ze binnen verschillende thema’s aan uitdagende casussen. Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvaardigheden op het juiste niveau uit te dagen. Alle leerlingen doen examen in het brede programma  Dienstverlening en Producten. Voor vmbo-t leerlingen is het programma Dienstverlening en Producten een extra vak, waardoor deze leerlingen beter voorbereid worden op hun opleidingskeuze na het vmbo.

10-15 Agora
In samenwerking met het SPOG (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) organiseren wij 10-15 Agora onderwijs. Deze onderwijsvorm gaat niet uit van bestaande kaders, maar van anders denken. Leerlingen van diverse niveaus en in de leeftijd van 10-15 jaar leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en talenten van de leerlingen. Om gelijke kansen te bieden, moet je ieder kind ongelijk behandelen.

Dagindeling

De lesdag begint om 8.30 uur en telt vijf of zes lesuren van 60 minuten. 

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

224

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Spoorlaan 16

6562 AM Groesbeek

Meer informatie

0243995560

grb.adm@montessoricollege.nl

www.montessoricollege.nl

Contactpersoon

Mw. Arianne Nas, locatiedirecteur

Schoolbestuur

Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o.

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK