Montessori College – vmbo Groesbeek

vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Heterogene brugklassen bbl-kbl-gl-tl
  • Gericht op talent en interesses van leerlingen
  • Kernvakken op niveau
  • Intensief gebruik laptops
  • Sportspecialisatie en keuze-uren
  • Intensief gebruik laptopsAgora 10-15
Zelfstandigheid is geen vereiste, wel een doel

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Het Montessori College Groesbeek is een kleine, gezellige school voor voortgezet montessorionderwijs. Leerlingen die voor onze school kiezen, vinden het fijn om wat dichter bij huis naar school te gaan. Of ze kiezen voor een school waar ze “gezien” worden en niet verdwalen.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij stimuleren het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zoveel mogelijk door praktisch bezig te zijn. Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Iedere dag start en eindigt de klas met de eigen coach. De coach begeleidt de leerlingen bij alle leervragen.
Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.
Vanaf jaar 1 verzamelen leerlingen “bewijzen” die iets zeggen over leerprestaties en leerproces.

Meer info over deze school

De leerlingen zitten tijdens de talent- en interessetijd samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar. Tijdens talent- en interessetijd werken de leerlingen met behulp van werkplannen aan vragen die zij zelf hebben gesteld. Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvaardigheden op het juiste niveau uit te dagen. In leerjaar 3 en 4 worden bij vmbo-t een plus programma Dienstverlening en Producten aangeboden.

In samenwerking met het SPOG (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) zijn wij dit schooljaar gestart met Agora 10-15 onderwijs. Deze onderwijsvorm gaat niet uit van bestaande kaders maar van anders denken. Leerlingen van diverse niveaus en in de leeftijd van 10-15 jaar leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en talenten van de leerlingen.

Meer lezen

Dagindeling

Elke dag start om 8.30 uur, waarna er vijf of zes lessen volgen van 60 minuten. Afhankelijk daarvan zijn leerlingen uit om 14.35 of 15.40 uur. 

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

253

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Spoorlaan 16

6562 AM Groesbeek

Meer informatie

0243995560

grb.adm@montessoricollege.nl

www.montessoricollege.nl

Contactpersoon

Mw. Arianne Nas, locatiedirecteur

Schoolbestuur

Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o.

schoolbestuur image