Montessori College – vmbo Groesbeek

vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Heterogene brugklassen bbl-kbl-gl-tl
  • Gericht op talent en interesses van leerlingen
  • Kernvakken op niveau
  • Intensief gebruik laptops
  • Inspiratielessen en sportspecialisatie
  • 10-15 Agora (tienercollege)
Zelfstandigheid is geen vereiste, wel een doel

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Het Montessori College Groesbeek is een kleine, gezellige school voor voortgezet montessorionderwijs. Leerlingen die voor onze school kiezen, vinden het fijn om wat dichter bij huis naar school te gaan. Of ze kiezen voor een school waar ze “gezien” worden en niet verdwalen.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij stimuleren het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zoveel mogelijk door praktisch bezig te zijn. Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Iedere dag start en eindigt de klas met de eigen coach. De coach begeleidt de leerlingen bij alle leervragen.
Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.
Vanaf jaar 1 verzamelen leerlingen “bewijzen” die iets zeggen over leerprestaties en leerproces.

Meer info over deze school

De leerlingen zitten tijdens werktijd samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar. Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvaardigheden op het juiste niveau uit te dagen. Alle leerlingen doen examen in het brede programma  Dienstverlening en Producten. Voor vmbo-t leerlingen is het programma Dienstverlening en Producten een extra vak, waardoor deze leerlingen beter voorbereid worden op hun opleidingskeuze na het vmbo.

Agora 10-15
In samenwerking met het SPOG (Stichting Primair Onderwijs Groesbeek) organiseren wij 10-15 Agora onderwijs. Deze onderwijsvorm gaat niet uit van bestaande kaders maar van anders denken. Leerlingen van diverse niveaus en in de leeftijd van 10-15 jaar leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en talenten van de leerlingen. Om gelijke kansen te bieden, moet je ieder kind ongelijk behandelen.

Meer lezen

Dagindeling

Iedere dag start en eindigt de klas met de eigen coach. De coach begeleidt de leerlingen bij alle leervragen. Inspiratielessen zorgen dat leerlingen verder om zich heen gaan kijken. Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

263

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Spoorlaan 16

6562 AM Groesbeek

Meer informatie

0243995560

grb.adm@montessoricollege.nl

www.montessoricollege.nl

Contactpersoon

Mw. Arianne Nas, locatiedirecteur

Schoolbestuur

Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o.

schoolbestuur image