Montessori College – vmbo Nijmegen

vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Brede (heterogene) brugklassen bbl-kbl-gl-tl
  • Gericht op talent en interesses van leerlingen
  • Kernvakken op niveau
  • Intensief gebruik laptops
  • Sportspecialisatie en keuze-uren
  • MC Agora
Verbaas jezelf

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Leerlingen volgen onderwijs aan de campus in Nijmegen waar alle niveaus van vmbo-b tot en met vwo aanwezig zijn. Door goed gebruik van de verschillende gebouwen wordt in het aanbod van onderwijs de kleinschaligheid behouden. Leerlingen raken snel vertrouwd in deze omgeving. 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij stimuleren zelfstandigheid en het ontdekken van de eigen talenten, interesses en creativiteit zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zoveel mogelijk door praktisch bezig te zijn. Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Iedere dag start de klas met de eigen coach (mentor). De coach begeleidt de leerlingen bij alle leervragen.
Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.
Vanaf jaar 1 verzamelen leerlingen “bewijzen” die iets zeggen over hun ontwikkeling, leerprestaties en leerproces.

Meer info over onze school

Aan de basis van het Modern Montessori vmbo staat de visie van Maria Montessori: help leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn voor en invulling te geven aan hun eigen leerproces, zodat de leerlingen optimaal kunnen uitgroeien tot zelfstandige, onafhankelijke volwassenen. Binnen het Modern Montessori vmbo werken we aan drie brede doelen: zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De leerlingen in de onderbouw zitten in talentgroepen samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar. Zij werken aan eigen leervragen. Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op hun niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvaardigheden op het juiste niveau uit te dagen.
Bij ons zijn er mogelijkheden om vakken op een hoger niveau af te sluiten. Meer dan 50% van onze leerlingen maakt daar gebruik van. In leerjaar 3 en 4 worden bij vmbo-t altijd een plus programma aangeboden.
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe onderwijsvorm: MC Agora. Deze onderwijsvorm gaat niet uit van bestaande kaders maar van anders denken.
Leerlingen van diverse niveaus leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en talenten van de leerlingen. De leerling kiest welk diploma het beste bij hem of haar past.

Dagindeling

Elke dag start om 8.30 uur, waarna er vijf of zes lessen volgen van 60 minuten. Afhankelijk daarvan zijn leerlingen uit om 14.45 of 15.50 uur. 

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

581

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Kwakkenbergweg 33

6523 MJ Nijmegen

Meer informatie

0243287000

k33@montessoricollege.nl

www.montessoricollege.nl

Contactpersoon

Dhr. Stephan Haukes, sectordirecteur

Schoolbestuur

Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o.

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK