Over Betuwe College Bemmel – vmbo-t de Essenpas

vmbo

Leerwegen VMBO

  • tl / mavo

Kenmerken van onze school:

  • Uitstekende begeleiding
  • Maatwerk en Keuze-uren
  • Lifestyle vmbo-t
  • Versterkt Talenonderwijs Duits (VTO Duits)
  • Cambridge English
  • Gericht op internationalisering
  • Gezonde school
  • ‘Nieuwe leerweg vmbo-t’ in klas 3 en 4 met opdrachten van bedrijven en (maatschappelijke) organisaties
Met het OBC kom je verder….

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Op OBC Bemmel hebben we veel keuzemogelijkheden en daarom passen we goed bij jou. Op vmbo-t bieden we het populaire Lifestyle-programma aan waar we ontzettend trots op zijn. Nieuw is ‘de nieuwe leerweg vmbo-t’ in klas 3 en 4. Hierbij werk je aan opdrachten die komen van bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Tijdens de lessen ga je ook op bezoek bij mbo-scholen om daar kennis op te doen, te oefenen met vaardigheden en om verschillende mbo-opleidingen te leren kennen. Verder bieden wij:

- Maatwerk voor jou
- Minder vakken op een dag
- Een coach voor elke leerling
- Coach-/werkuren
- Kleinere klassen 

Samen zorgen we ervoor dat jij je talenten ontdekt en eruit haalt wat erin zit!

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Bij ons op school kun jij je goed op je toekomst voorbereiden. Je zult vaak samenwerken en presenteren. We halen de buitenwereld naar binnen door sprekers en organisaties uit te nodigen en we gaan zélf de wereld in. Zo is internationalisering een belangrijk onderdeel op OBC Bemmel, waarbij je leert om verder te kijken dan Nederland.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Naar de middelbare school gaan is best spannend, maar je zult zien dat je je bij ons snel thuis voelt. De gezellige introductiedag en het brugklaskamp helpen daarbij. Je coach begeleidt en helpt je, ook als het even wat minder gaat. Hij of zij is het aanspreekpunt voor je ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast houden we op OBC Bemmel zoveel mogelijk rekening met wat je al weet en kunt als je in de brugklas komt. Dat doen we door goed te overleggen met je basisschool.

Meer info over onze school

OBC Bemmel is een veilige en eigentijdse school voor vmbo-t, havo, vwo en TTO (tweetalig onderwijs voor havo en vwo). Bij ons valt er veel te kiezen en onze resultaten zijn uitstekend! Maar er is meer...

Jij wordt gezien!
We vinden het erg belangrijk dat jij je gezien voelt en dat je je prettig voelt op school. Dat doen we op de volgende manier:

*Een coach voor elke leerling
We vinden het belangrijk dat je vertrouwen hebt in je eigen mogelijkheden. Wie ben je en hoe goed ken jij jezelf? Hoe ga je om met anderen? Hierover heb je regelmatig een gesprek met je coach. Daarnaast bespreekt hij met je of je je prettig voelt op school en in je klas.

Ook je studieresultaten komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan het plannen en organiseren van je werk en je stelt jezelf leerdoelen. Je ouder(s)/verzorger(s) worden nauw betrokken bij jouw ontwikkeling. Tijdens zogenaamde ‘driegesprekken’ geef je aan hoe het met je gaat, waar je tevreden over bent en wat je anders wilt gaan aanpakken.

*Coach-/werkuren
De gesprekken met je coach vinden meestal plaats tijdens onze zogenaamde coach-/werkuren. Heb je geen gesprek? Dan werk je onder begeleiding bijvoorbeeld aan groepsopdrachten, huiswerk of aan het voorbereiden van toetsen.

Keuzes en maatwerk!
*Jij kiest tijdens Keuze-uren
Binnen het lesrooster kun je ongeacht jouw schooladvies zelf keuzes maken. Deze uren noemen wij Keuze-uren. In deze Keuze-uren kun je onder andere kiezen voor:

- Sport
- Kunst & Cultuur
- Natuur, Techniek & Wetenschap
- Talen
- Gezondheid
- En meer...

Deze Keuze-uren zijn er om jouw talenten verder te ontwikkelen, om je te verdiepen of juist om meer ondersteuning te krijgen voor bepaalde vakken. Welke keuzes je maakt, overleg je met je coach en je ouder(s)/verzorger(s). Zo bepaal jij voor een deel dus zelf hoe jouw schoolweek eruit komt te zien!

*Aantal vakken op een dag
We werken met lessen van 80 minuten. Het voordeel hiervan is dat je een beperkt aantal vakken hebt op een dag, gemiddeld 3 of 4. Dat geeft rust en voor slechts een paar vakken huiswerk. Een ander voordeel is dat er volop tijd en aandacht is om je tijdens de lessen goed te begeleiden. Er is meer tijd voor uitleg en het stellen van vragen. Zo kunnen we je ontwikkeling beter volgen en samen met jou maximaal je talenten ontdekken.

*Maatwerk voor jou
De basisschool geeft een eindadvies dat door ons wordt overgenomen. Op basis van dat advies word je geplaatst in een vmbo-t-, havo-, vwo- of combinatieklas. Voor alle niveaus geldt: als blijkt dat je een hoger niveau aankunt is het mogelijk om tussentijds op te stromen. Wil je meer? Dat kan! Zo kun je bijvoorbeeld een vak op een hoger niveau afsluiten. Op je cijferlijst komt dan bijvoorbeeld te staan: havodiploma met Duits en aardrijkskunde op vwo-niveau afgesloten.

Dagindeling

De eerste les begint om 08:20 uur. De laatste les start om 15:10 uur. Lessen duren 80 minuten. 

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

400

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Drieske 4

6681 CX Bemmel

Meer informatie

0481470290

bemmel@overbetuwecollege.nl

www.obc-bemmel.nl

Contactpersoon

Mascha Schnitzler (rector)

Schoolbestuur

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

schoolbestuur image

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK