Park Neerbosch VSO

voortgezet speciaal onderwijs (vso), vmbo, havo

Leerwegen VMBO

 • tl / mavo

Kenmerken van onze school:

 • Brede basisvorming
 • Maatwerkarrangementen individueel
 • Mogelijkheid tot diplomagerichte uitstroom naar VMBO-T en HAVO
 • Ondersteuning op maat
Iedere dag een nieuwe kans

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Park Neerbosch biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar met een speciale onderwijs-of ondersteuningsvraag. Het gaat hierbij om leerlingen die binnen het reguliere onderwijs onvoldoende tot leren en ontwikkelen komen. Zij hebben behoefte aan ondersteuning bij bijvoorbeeld plannen en organiseren of het aangaan van sociale contacten. We hebben hiervoor een uitgebreid leerlingbegeleidingsteam.

Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

 • VMBO-T- en Havo-onderwijs in alle profielen, afgesloten met een regulier diploma na staatsexamen;
 • Maatwerktrajecten met veel individuele aandacht;
 • Kleine groepen met een vaste leerkracht;
 • Een veilige en rustige omgeving;
 • Structuur en regelmaat.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

 • Kleine klassen (maximaal 14 leerlingen);
 • De mentor kent alle leerlingen goed en biedt passende ondersteuning;
 • De mentor verzorgt zoveel mogelijk lessen zelf. Daardoor zijn er weinig leswisselingen;
 • Twee rapporten en twee cijferlijsten;
 • Kennismaking voor leerlingen en ouders aan begin schooljaar;
 • Schoolactiviteiten (ontspanning en educatie).

Meer info over onze school

Het doel van onze school is:
> Leerlingen voorbereiden op een toekomst, die aansluit bij hun eigen kracht, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien en sterker staan in de samenleving.

Onze leerlingen:
> Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.
> Ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit.
> Worden persoonlijk ondersteund (maatwerk) want iedere leerling is uniek.
> Maken kennis met alle facetten van de maatschappij.
> Worden voorbereid en opgeleid voor vervolgonderwijs of werk.
> Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

Onze medewerkers:
> Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven.

Onderwijs is meer dan alleen kennisoverdracht en richt zich ook op motiveren, sociale ontwikkeling en het onderhouden van vaardigheden en competenties. Hiermee bereiken we dat leerlingen zich qua persoon ontwikkelen, vertrouwen hebben in de samenleving en een realistisch perspectief ontwikkelen op werk, vervolgopleiding of dagbesteding. 

Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn passend en op maat wanneer leerlingen na uitstroom succesvol bestendigen in het gekozen vervolgtraject. We zijn en blijven een school met mogelijkheden tot het behalen van een volwaardig diploma, maar diplomering is een middel en geen doel op zich. 

Leerlingen, ouders, zorgaanbieders, gemeenten, regulier onderwijs, samenwerkingsverbanden en bedrijven zijn onze directe partners. We werken met professionals die kundig, betrokken, flexibel en communicatief vaardig zijn en plezier in het werk hebben.

Park Neerbosch hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving. Een gedragscode voor teamleden en leerlingen vormt samen met het pedagogische en didactische klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid.

Bekijk ook de informatie van de andere locatie van de Aloysius Stichting in Nijmegen: Aventurijn

Dagindeling

De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. De lessen duren drie kwartier, met een korte pauze in de ochtend en een half uur tussen de middag.

Voorlichtingsdata

Bekijk de schoolwebsite voor de meest actuele informatie, tijden en updates.

23 februari 2022
16:00 tot 20:00
Voorlichting
Open Dag
school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

180

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Scherpenkampweg 20

6545 AL Nijmegen

Meer informatie

088 779 5700

parkneerbosch@aloysiusstichting.nl

www.parkneerboschnijmegen.nl

Contactpersoon

Geert Niland (schoolleider)

Schoolbestuur

Aloysius Stichting

schoolbestuur image

Bekijk altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over voorlichtingsactiviteiten.

OK