Pontem College

Kenmerken van onze school:

  • Eerste Opvang Anderstaligen
  • Internationaal Voortgezet Schakelonderwijs
  • NT2
Internationaal Voortgezet Schakelonderwijs Nijmegen

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Onze school verzorgt onderwijs voor anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Het onderwijs is onderverdeeld in de instroom- en uitstroomfase en een gemiddeld traject duurt 2 jaar. Onze school bereidt leerlingen voor op een schoolloopbaan in het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of de VAVO.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Naast het intensief aanbod van het vak Nederlands als Tweede Taal (NT2) krijgen onze leerlingen ook andere vakken zoals rekenen/wiskunde, Engels, ICT, drama, sport, beeldende vorming, burgerschap, geschiedenis, biologie, economie en aardrijkskunde. Er is ook aandacht voor de algemene vorming door de inzet van projectonderwijs waarbij talentontwikkeling centraal staat.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

In het eerste jaar wordt veel aandacht besteed aan NT2, rekenen/wiskunde en ICT. Daarnaast nemen leerlingen deel aan activiteiten zoals dans, muziek, theater e.d. In het tweede jaar is het lessenpakket uitgebreider en zijn deze met name gericht op het vervolgonderwijs.

Meer info over onze school

Onze school biedt een veilige leeromgeving waarin anderstalige leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en respectvolle burgers, die volledig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Onze naam, het Latijnse woord Pontem, verwijst naar brug. Hiermee geven wij aan dat wij een brug/schakel willen bieden naar het regulier onderwijs en de Nederlandse samenleving. Deze brug is gebouwd op de pijlers kennis, houding en vaardigheden.

Dagindeling

De leerlingen volgen maandag t/m vrijdag les vanaf 08.30 uur tot uiterlijk 16.15 uur (afhankelijk van het rooster). We hebben lessen van 50 minuten. Na elke twee lesuren is er een pauze.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

200

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Heyendaalseweg 45 (vanaf 1-1-2021)

6524 SE Nijmegen

Meer informatie

0243551033

mail@pontem-college.nl

www.pontem-college.nl

Contactpersoon

E. Bugday (teamleider)

Schoolbestuur

@voCampus

schoolbestuur image

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK