Pro College – Nijmegen

praktijkonderwijs

Kenmerken van onze school:

  • Keuze uit 4 sectoren en 10 branche-opleidingen
  • Leren door doen
  • Speciale lessen als voorbereiding op stage of werk
  • Elke leerling een eigen ontwikkelplan
  • Persoonlijk begeleiding naar werk en/of vervolgopleiding
  • Verschillende leerroutes waaronder het behalen van MBO-1 diploma (Entree opleiding)
Op weg naar zelfstandigheid

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Onze leerlingen leren vooral door te doen. Leerlingen werken aan het ontwikkelen van algemene (beroeps)vaardigheden en vakvaardigheden. Met hun diploma praktijkonderwijs, en daarnaast met waardevolle vak- of branchecertificaten, of met een mbo-1 (Entree) diploma, stromen ze succesvol uit naar de arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs. 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

We willen al jouw mogelijkheden en talenten benutten. We leren je om zelfstandig keuzes te maken en hoe jij als burger aan de maatschappij kunt deelnemen. Dit lukt het beste als je je veilig en gewaardeerd voelt. We willen graag dat iedereen op onze school met plezier en humor werkt en leert. 

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Vóór de zomervakantie maak je al kennis met je nieuwe mentor en met je nieuwe klasgenoten. In de eerste schoolweek zijn er speciale introductie-activiteiten waardoor je op een gezellige manier kennis kunt maken met de docenten en de medeleerlingen van school. Daarna start het schooljaar pas echt. 

Meer info over onze school

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Kenmerkend voor onze leerlingen is dat zij vooral leren door te doen. Arbeidstoeleiding en het krijgen van werk en inkomen staan hierbij centraal.

Op onze scholen gaan we uit van de mogelijkheden van de leerlingen. En dat doen we met ambitie. Wij willen het maximale halen uit onze leerlingen. Leren en keuzes durven maken lukt alleen als leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Wij werken samen op basis van wederzijds respect en vinden het belangrijk dat leerlingen trots zijn op zichzelf. Succeservaringen en waardering van anderen zorgen daarvoor. 

Pro College heeft scholen in Bemmel, Boxmeer, Wijchen en Nijmegen. Op alle scholen werken we met een vast team van medewerkers. Het team van docenten is verantwoordelijk voor het onderwijs aan, en de ondersteuning van, de leerlingen. Ook de administratieve medewerker, de conciërge, de trajectcoaches en de zorgmedewerkers zijn onderdeel van het schoolteam.

De scholen van Pro College stemmen hun onderwijs en begeleiding af op de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Iedere leerling heeft een individueel ontwikkelplan, afgekort ‘het MOP’ (Mijn OntwikkelPlan) genoemd. Via Presentis, ons leerlingvolgsysteem, hebben ouders en leerlingen inzage in het MOP. Leerlingen kunnen hun eigen MOP ook bewerken en bijvoorbeeld zaken toevoegen.

In ons lesaanbod houden we rekening met de eisen die de samenleving en het bedrijfsleven stellen.
Leerlingen krijgen theorievakken zoals Nederlands, Rekenen, ICT en Engels. Ook wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. 

Daarnaast zijn er praktijkvakken, waarin uiteenlopende sectoren aan bod komen: koken en serveren, groen, metaalbewerking, houtbewerking, facilitair, detail, logistiek en techniek. Door de jaren heen wordt het aantal praktijkuren steeds groter. Vanaf klas 4 volgen de leerlingen een van onze praktijkopleidingen, waarmee ze een certificaat kunnen halen. Soms gaan ze hiervoor naar een ander locatie. 

Brancheopleidingen:

Sector groen:
- Groen breed

Sector Techniek:
- Assistent houtbewerker & Machinaal houtbewerker
- Bouwtechniek
- Metaaltechniek

Sector economie:
- Horeca
- Detailhandel
- Logistiek
- Heftruckchauffeur

Sector dienstverlening en zorg:
- Facilitaire dienstverlening/Schoonmaak en onderhoud
- Assisteren in zorg: Woonhulp

Diploma Praktijkonderwijs
MBO-1 diploma (Entree-opleiding)

Dagindeling

De lesdag begint om 8.30 uur en duurt meestal tot 15.15 uur, heel soms tot 16.00 uur. Op dinsdag zijn er na 12.30 uur geen lessen in verband met vergaderingen.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

240

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Dennenstraat 21

6543 JP Nijmegen

Meer informatie

0242210221

nijmegen@procollege.nl

www.procollege.nl

Contactpersoon

Petra van Amstel en Mareen van Eck (teamleiders)

Schoolbestuur

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

schoolbestuur image

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK