SSgN – Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

vmbo, havo, vwo (atheneum)

Leerwegen VMBO

  • tl / mavo

Kenmerken van onze school:

  • Jenaplanonderwijs
  • Tweejarige brugperiode met duomentor
  • Alle niveaus in een klas
  • Europa en Wetenschap
  • Cultuur en Topsport
  • Plusklassen creatief, sportief, ict, Engels
Leren met hoofd, hand en hart

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Wij vinden het belangrijk dat je kennis opdoet, vaardigheden ontwikkelt en je passie vindt. Door af te wisselen met culturele activiteiten, projecten, excursies en plusklassen ontdekken we samen waar jouw talenten en kwaliteiten liggen. Je leert te zijn wie je bent in de wereld om je heen.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Onafhankelijk van het schooladvies zitten leerlingen bij elkaar in de klas, net als op de basisschool. Wij kijken welk niveau het beste bij je past, per vak. Je krijgt les en toetsen op je eigen niveau en waar mogelijk doe je een stapje hoger of krijg je extra hulp.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

We starten met een introductieweek waarin je kennismaakt met de school en je klasgenoten. Elke dag draai je een ander project: kunst, sport, jenaplan. De week wordt afgesloten met optredens in de aula en een galafeest. Tijdens de introductie word je begeleid door je eigen mentoren.

Meer info over deze school

Bij ons staat de leerling centraal. We werken in kleine teams. Daardoor wordt iedereen gekend en  bieden wij een gevoel van veiligheid en kleinschaligheid. Dit wordt nog versterkt doordat elk team zoveel mogelijk de lessen volgt in een eigen deel van het gebouw

Ouders en leerlingen ervaren de SSgN als een veilige school met een uitstekende sfeer, een goed pedagogisch klimaat en prima resultaten. We geven kansen aan leerlingen en we besteden veel aandacht aan talentontwikkeling en zorg voor de leerling.
Sinds 2013 hebben wij het predicaat Excellente School.

Met masterclasses, op-maat uren en plusklassen bieden we onze leerlingen onderwijs op maat. We geven ondersteuning waar nodig, uitdaging waar mogelijk. Ook leerlingen die boven het niveau uitsteken worden uitgedaagd door middel van verdieping en verbreding van de lesstof. Vakoverstijgende projecten bieden extra uitdaging en onwikkeling.

Onze speerpunten:

• Kennis en wetenschap: keuzevakken Cambridge Engels en ICT/robotica vanaf klas 1, filosofie vanaf klas 3, Excellentieprogramma in de bovenbouw.
• Kunst en cultuur: aandacht voor cultuur in de brede zin; twee cultuurdagen per jaar; alle creatieve vakken in de onderbouw; alle creatieve vakken als examenvak; plusklassen binnen het lesrooster. Nieuw vanaf dit schooljaar: het vak Dans.
• Internationalisering: project Zuid-Afrika vanaf klas 1; Europees uitwisselingsprogramma in klas 3; Junior Ambassadors project klas 3 en stedenreizen vanaf klas 4.
• Topsport: onderwijs op maat; samenwerking met sportclubs; examenvakken BSM en LO-plus.

Bij ons kun je zijn wie je bent. Wij hebben aandacht voor elkaar en we helpen jou om je eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Jij leert te zorgen voor jezelf, voor de ander en voor de wereld om je heen.

Meer lezen

Dagindeling

In de schoolapp zie je jouw lesrooster. De lesdag start om 8.20 en duurt voor de brugklas tot uiterlijk 15.15. Lessen duren 50 minuten, elke 2 uur heb je pauze.

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

1350

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

IJsbeerstraat 12

6531 PL Nijmegen

Meer informatie

0243563974

info@ssgn.nl

www.ssgn.nl

Contactpersoon

Marcel Janssen (Rector), Gijs Klaver (conrector onderbouw)

Schoolbestuur

Alliantie Voortgezet Onderwijs

schoolbestuur image