SSgN – Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

vmbo, havo, vwo (atheneum)

Leerwegen VMBO

  • tl / mavo

Kenmerken van onze school:

  • Jenaplanonderwijs
  • Tweejarige brugperiode met duomentor
  • Alle niveaus in een klas
  • Europa en Wetenschap
  • Cultuur en Topsport
  • Plusklassen creatief, sportief, ict, Engels
Onderwijs met hoofd, hand en hart

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Creativiteit, wetenschap en internationalisering spelen een grote rol binnen onze school. In een uitdagende en sociale leeromgeving bieden wij jou alle kansen om je talenten te ontdekken en ermee aan de slag te gaan. Wij stimuleren een kritische en nieuwsgierige houding met een open blik gericht op de toekomst.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Je krijgt de lesstof aangeboden op het niveau dat het beste bij je past. Je werkt minimaal op je adviesniveau en wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen. Zodoende kun je voor sommige vakken op een hoger niveau werken. Elke klas heeft twee mentoren die meegaan naar klas 2.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

We starten met een introductieweek waarin je kennismaakt met de school en je klasgenoten. Elke dag draai je een ander project: kunst, sport, jenaplan. De week wordt afgesloten met optredens in de aula en een galafeest. Tijdens de introductie word je begeleid door je eigen mentoren.

Meer info over deze school

Wij zijn een school waar de leerling centraal staat.

De SSgN wordt door ouders en leerlingen ervaren als een veilige school met een uitstekende sfeer, een goed pedagogisch klimaat en prima resultaten. We geven kansen aan leerlingen en we besteden veel aandacht aan talentontwikkeling en zorg voor de leerling. In 2018 was de inspectie bijzonder lovend en kende ons het oordeel ‘goed’ toe voor alle afdelingen. Sinds 2013 hebben wij het predicaat Excellente school.

We werken in kleine teams. Daardoor wordt iedereen gekend en bieden wij een gevoel van veiligheid en kleinschaligheid. Dit wordt nog versterkt doordat elk team zoveel mogelijk de lessen volgt in een eigen deel van het gebouw.

Met masterclasses, op-maat uren en plusklassen bieden we onze leerlingen onderwijs op maat. We geven ondersteuning waar nodig, dagen uit waar mogelijk. Leerlingen die al boven het niveau uitsteken worden uitgedaagd door middel van verdieping en verbreding van de lesstof. Vak- en jaarlaagoverstijgende projecten bieden extra uitdaging en ontwikkeling.

Wat kun je verwachten:

·                  Kennis en wetenschap: keuzevakken Cambridge Engels en Plusklas ICT/robotica vanaf klas 1; excellentieprogramma in de bovenbouw

·                  Kunst en cultuur: twee cultuurdagen per jaar; alle creatieve vakken vanaf de onderbouw; Plusklassen theater, muziek en beeldende kunsten binnen het lesrooster; elk jaar een museumbezoek. Uniek: je kunt bij ons examen doen in elk creatief vak.

·                  Internationalisering en burgerschap: project Zuid-Afrika vanaf klas 1; uitwisselingsprogramma in klas 3; Junior Ambassadors project klas 3 en buitenlandse stedenreizen vanaf klas 4.

·                  Sport en Topsport: keuzevakken LO-plus en BSM; goede samenwerking met diverse Nijmeegse sportclubs; begeleiding op maat voor topsporttalenten.

Bij ons kun je zijn wie je bent. Wij hebben aandacht voor elkaar en we helpen jou om je eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Jij leert te zorgen voor jezelf, voor de ander en voor de wereld om je heen.

Meer lezen

Dagindeling

De lesdag begint om 8.20 uur. Lessen duren 50 minuten, na elke twee uur is er een pauze. Voor brugklassen eindigen de lessen meestal na het 6e of het 7e uur

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

1400

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

IJsbeerstraat 12

6531 PL Nijmegen

Meer informatie

0243563974

info@ssgn.nl

www.ssgn.nl

Contactpersoon

Gijs Klaver (conrector onderbouw)

Schoolbestuur

Alliantie Voortgezet Onderwijs

schoolbestuur image