SSgN – Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

vmbo, havo, vwo ( atheneum)

Leerwegen VMBO

  • tl / mavo

Kenmerken van onze school:

  • Jenaplanonderwijs
  • Eerste twee leerjaren alle niveaus in één klas
  • Kleinschalig binnen het grotere geheel
  • CultuurProfielSchool & Topsport Talentschool
  • Talentontwikkeling d.m.v. plusklassen
  • Alle creatieve vakken, ook dans, als examenvak
Leren met hoofd, hand en hart

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Je wordt gezien en gehoord. Wij vinden het belangrijk dat je kennis opdoet en vaardigheden ontwikkelt maar ook dat je jezelf kunt zijn.

De eerste twee jaar zit je met alle niveaus samen in de klas en heb je twee vaste mentoren. Samen bespreek je wat je doelen zijn en wat je nodig hebt om die te bereiken.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Je volgt eigentijds onderwijs in een veilige leeromgeving waarin jij je thuis voelt en waarin jouw ontwikkeling centraal staat. Samen bekijken we welk niveau het beste bij je past, per vak. Je krijgt daarbij zelf de regie en wordt positief gestimuleerd. In de brugklas krijg je les in alle creatieve vakken.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Tijdens de introductieweek maak je kennis met de school en je klasgenoten. Elke dag draai je een ander project.

Door de lessen af te wisselen met projecten, excursies, cultuurdagen en plusklassen ontdek je waar jouw kwaliteiten liggen. Je leert te zijn wie je bent in de wereld om je heen.

Meer info over deze school

Jezelf kunnen zijn
Bij ons staat de leerling centraal. In de les is ruimte voor verschillende werkvormen en waar mogelijk passen we het rooster aan. Wij ondersteunen jou bij het vinden en toepassen van je eigen leerstrategie en geven de ruimte om je te ontwikkelen op elk gebied: hoofd, hand en hart. Fouten maken mag, dat is een onderdeel van jouw leerproces.

Echt in contact: je wordt gezien en gehoord
We werken zoveel mogelijk in klassenverband. In leerjaar 1 en 2 zijn de klassen volledig heterogeen, dat betekent dat leerlingen met een vwo-, havo- en mavo-advies de lessen samen volgen. Je krijgt les op je eigen niveau en waar mogelijk doe je een stapje hoger of krijg je extra hulp. We luisteren naar jouw mening en gaan op zoek naar de ideale leersituatie per vak.

Verantwoordelijk voor kwaliteit
Binnen het leerproces heeft de leerling steeds meer zeggenschap over de eigen leerdoelen. Onder begeleiding van de mentor als coach en de vakdocenten maak je keuzes in de leerroute. Daarbij worden je individuele kwaliteiten gestimuleerd. Wij gaan uit van de driehoek ouders-leerling-school en betrekken ook de ouders intensief bij dit proces.

Uitgaan van groei
We leren de leerling omgaan met zichzelf, de wereld en de ander. We geven de je de ruimte om de groei van je talenten mogelijk te maken en we leren je om haalbare doelen te stellen maar zeker ook om te dromen. Leerlingen met speciale talenten op het gebied van sport, cultuur of wetenschap krijgen de kans deze optimaal te ontwikkelen.

Dagindeling

In de ochtend krijg je korte instructielessen, in de middag langere verwerkingslessen waarbij eigen keuzes mogelijk zijn. De lesdag start om 8.20 en duurt voor brugklassen in principe tot 14.35 uur.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

1365

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

IJsbeerstraat 12

6531 PL Nijmegen

Meer informatie

0243563974

info@ssgn.nl

www.ssgn.nl

Contactpersoon

Conrector onderbouw: Wil van Ooijen, Rector: Marcel Janssen

Schoolbestuur

Alliantie Voortgezet Onderwijs

schoolbestuur image

Bekijk altijd de website van de school zelf voor de meest actuele informatie over voorlichtingsactiviteiten en de aanmelding hiervoor. 

OK