Tarcisiusschool VSO

voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs

Kenmerken van onze school:

  • VSO Praktijkonderwijs
  • Uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding
  • Maatwerktrajecten
  • Ervaring- en ontwikkelingsgericht leren
School voor talent!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Het doel van onze school is leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag) voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien en sterker staan in de samenleving.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Op de Tarcisiusschool werken we vanuit een ontwikkelingsgerichte en holistische visie. Verschillende dimensies van de menselijke ontwikkeling (zijn, willen, kunnen en weten) zijn in ons onderwijsmodel CompAs geïntegreerd. Het gaat op school niet alleen om hoe leerlingen leren en presteren, maar juist ook om hoe leerlingen willen leven en participeren in de maatschappij, nu en in hun toekomst.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Het eerste schooljaar zit je in fase 1. Fase 1 is een oriëntatiefase waarin je gaat ontdekken waar je interesses liggen en wat wel en niet bij je past.

Je gaat vanuit je eigen mentorklas oriënteren bij alle verschillende praktijkvakken. Er is veel afwisseling tussen theorie en praktijk.

Meer info over onze school

De Tarcisiusschool zet zich in voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar, met een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag. De afdeling voortgezet speciaal onderwijs verzorgt het onderwijs voor de leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. Wij begeleiden en ondersteunen deze jongeren op weg naar hun toekomst. Hierbij richten wij ons op ieders individuele mogelijkheden en uitdagingen. We noemen dat onderwijs op maat. Onderwijs op maat is een belangrijke succesfactor bij het vergroten van kansen. Zo bereiden we de jongeren voor op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. De Tarcisiusschool is met recht een school voor talent! De medewerkers van onze school zetten zich daar, samen met de leerlingen, met hart en ziel voor in. Samenwerking met ouders, verzorgers en hulpverleners is daarbij van groot belang. Samen bepalen we de doelen voor de jongere voor dit schooljaar en - in het verlengde daarvan - voor zijn/haar toekomst.

Dagindeling

Start schooldag: 8.30
Einde schooldag: 14.15
Wij hanteren het vijf gelijke dagen model.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

160

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Pater Eijmardweg 19

6525 RL Nijmegen

Meer informatie

0243557533

welkom@tarcisiusschool.nl

www.tarcisiusschool.nl

Contactpersoon

M. Kamphuis en F. Saris - Directeur en Adjunct-directeur

Schoolbestuur

Tarcisiusschool

Bekijk in verband met corona-maatregelen altijd de websites van de scholen zelf voor de laatste informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK