Tarcisiusschool VSO

voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs

Kenmerken van onze school:

  • Cluster 4
  • uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding
School voor talent

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

De Tarcisiusschool is een school voor zeer moeilijk opvoedbare en moeilijk lerende jongeren. Dat wil zeggen dat de leerlingen die de Tarcisiusschool bezoeken zowel moeilijk lerend zijn als ook ernstige sociaal-emotionele gedragsproblemen hebben. Wij zijn in staat om een maatwerktraject te bieden voor iedere jongere die ons VSO bezoekt. Onderwijs en zorg sluiten bij de Tarcisiusschool nauw op elkaar aan. De school is een cluster 4-school en maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband VO 2507 Nijmegen en Omstreken.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Onze school hecht veel waarde aan een overzichtelijke structuur, waarbinnen het voor de leerlingen duidelijk is wat er van hen gevraagd en verwacht wordt. Door die structuur voelen zij zich veiliger in hun omgeving. Iedere leerling heeft zijn eigen mentor. Daarnaast werken we met een Time out met daaraan gekoppeld het Leerplein. Dit heeft als doel de leerling, wanneer het werken in de klas niet lukt, toch een onderwijsprogramma te bieden.
Ons onderwijs is competentiegericht vanuit Weten (didactische ontwikkeling), Zijn (sociaal-emotionele vaardigheden), Willen (directe leervoorwaarden), Kunnen (werknemersvaardigheden). Kijkend naar de doelgroepen en uitstroom- resultaten kiezen we als school voor de uitstroomprofielen Arbeid en Dagbesteding.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van de leerling wordt de meest geschikte groep gekozen. Na 6 weken vindt er een startgesprek ter evaluatie plaats om te kijken wat er nodig om maatwerk te leveren voor de desbetreffende leerling. 

Meer info over deze school

Op de Tarcisiusschool doet elke leerling - met zijn eigen ontwikkelingsbehoefte - er toe. Bij ons krijgen leerlingen de kans om te leren in een veilige en uitnodigende omgeving. De talenten van de leerlingen vormen het uitgangspunt voor het onderwijs. Kernwaarden van het onderwijs op de Tarcisiusschool:

  • elke leerling doet er toe en is altijd welkom
  • elke dag biedt nieuwe kansen 
  • de talenten en competenties van de leerling vormen het uitgangspunt voor het onderwijs
  • leren in een veilige en uitnodigende omgeving > ouders/opvoeders en school voeden samen op; 
  • omdat we nauw samenwerken met o.a. zorgverleners en gemeente, kunnen we onderwijs-zorgarrangementen aanbieden
  • ons onderwijs is innoverend, inspirerend en altijd maatwerk

Dagindeling

Start schooldag: 8.30
Einde schooldag: 14.15
Wij hanteren het vijf gelijke dagen model.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

155

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Pater Eijmardweg 19

6525 RL Nijmegen

Meer informatie

0243557533

welkom@tarcisiusschool.nl

www.tarcisiusschool.nl

Contactpersoon

Mw. J. Hakvoort Msc. Orthopedagoog Generalist (VSO)

Schoolbestuur

Pluryn

schoolbestuur image

Bekijk altijd de website van de school zelf voor de meest actuele informatie over voorlichtingsactiviteiten en de aanmelding hiervoor. 

OK