Maaswaal College – vmbo basis-kader-mavo

vmbo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten
  • Zorg en welzijn

Kenmerken van onze school:

  • Flexrooster
  • Leerpleinen en studiecentrum
  • UNESCO-school
  • Leren in bedrijf
  • Mavo+ klas
  • Ondersteuning/coaching
Ontdek jouw Maaswaal!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Op onze school zien we jou! We leren je hoe je zelfstandig en samen werkt. Je ontdekt waar je goed in bent of meer over zou willen leren en weten. We stimuleren je interesses en je talenten, en betrekken ouders en verzorgers bij de doelen die we samen stellen.  

We vinden het belangrijk om veel buiten de school te ontdekken: Er is aandacht voor sport, reizen en andere activiteiten en nemen we je mee op uitwisseling bij andere middelbare scholen in Nederland. 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

We geven jou op verschillende manieren les: klassikaal, praktisch, in projectvorm, op locatie of op maat in het Flexrooster. Zo leer je wat het beste bij jou past. Doordat alle leerlingen een laptop hebben, ben je digitaal betrokken bij alle lessen. Jouw mentor-coach begeleidt, stimuleert en helpt je waar nodig, in overleg met jou en je ouders. 

In de lessen ontwikkel je praktische vaardigheden en kom je in aanraking met moderne technologieën zoals drones en robots, 3D printen, VR, green-screen beeldbewerken en microbits. 

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

De brugklasperiode bepaalt na twee jaar waar jij op je best bent. Zo werk je op jouw hoogst haalbare niveau. De overgang naar de middelbare school is groot, maar daar nemen we kleine stapjes voor en dan ben je snel gewend! Onze eigen planagenda helpt je daarbij.

Je leert elkaar voor de zomervakantie kennen tijdens de kennismakingsmakingsmiddag in juni. De eerste schoolweek staat in het teken van betere kennismaking en introductie. Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de brugklastraining.  

Meer info over onze school

Maaswaal College altijd in ontwikkeling 

In 2019 startte de opleiding Maaswaal NeXt, de opleiding mavo/havo waarbij je op jouw hoogst haalbare niveau uitstroomt. In 2021 zijn de leerpleinen geopend: deze sluiten aan op onze visie waarbij je zelf leert plannen, ontdekt waar je goed in bent, meer over wil weten of extra hulp bij kan gebruiken. 

Stevige begeleiding: Mentor/coach 

In een doordachte gesprekkencyclus met gesprekken tussen jou, je mentor-coach en je ouders, blijf je je ontwikkelen door persoonlijke ontwikkeldoelen op te stellen en te evalueren. Zo leer je waar je goed in bent en waar je nog aan wilt werken. Jouw ontwikkeling is ook goed terug te zien in je eigen planagenda.

Eigen keuzes maken in het flexrooster 

We dagen je uit om vakken op een hoger niveau te volgen op het niveau dat bij je past. Via het flexrooster kan je, naast de reguliere lessen, zelf de keuze maken om  je verder te verdiepen, extra ondersteuning te krijgen of zelfstandig te werken. Je hebt de mogelijkheid om tijdens de les op het leerplein, grenzend aan de vaklokalen, alleen of in groepjes verder te werken. Heb je voor een vak extra ondersteuning nodig, blijf je in de nabijheid van de docent in het lokaal.  

Je ontdekt via een stevige oriëntatie op de verschillende beroepsrichtingen waar je ambities en interesses liggen. Je loopt stage en ontdekt zo jouw talent en jouw plek in de maatschappij. 

Dagindeling

U1

08:30-09:00 uur

flexles

U2

09:00-09:30 uur

flexles

 

09:30-09:45 uur

pauze

U3+U4

09:45-10:45 uur

vakles 1

 

10:45-11:00 uur

pauze

U5+U6

11:00-12:00 uur

vakles 2

 

12:00-12:30 uur

pauze

U7+U8

12:30-13:30 uur

vakles 3

Voorlichtingsdata

Bekijk de schoolwebsite voor de meest actuele informatie, tijden en updates.

02 maart 2024
10:00 tot 15:00
Voorlichting
Open Dag
school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

864

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Oosterweg 189

6602 HL Wijchen

Meer informatie

0246487272

info@maaswaalcollege.nl

www.maaswaalcollege.nl

Contactpersoon

Dhr. Henk Keijman, rector

Schoolbestuur

@voCampus

schoolbestuur image

De informatie over de scholen is vanaf november weer actueel voor schooljaar 2024-2025. Het tijdpad aanmelding en de data van de voorlichtingsactiviteiten zijn wel al actueel. 

OK