Pax Christi College Locatie Pax H|V

havo, vwo ( atheneum, gymnasium)

Kenmerken van onze school:

  • Ondernemend leren!
  • Talentlessen Business, Sports en Tech & Design
  • Gymnasium
  • Spaans, Duits en Cambridge English
  • Keuzevakken: bewegen, sport en maatschappij (BSM) en natuur, leven en technologie (NLT)
  • Profielwerkstuk
Ondernemend leren!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Pax havo|vwo is de school dichtbij! De meeste leerlingen komen uit onze omgeving en vinden het fijn om samen met klasgenoten van de basisschool naar onze school te gaan. Leerlingen leren ook in samenwerking met regionale ondernemers: Ondernemend leren! Een keuze voor Pax, is een keuze voor een bruisende schooltijd!

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Zelfstandig werken, een onderzoekende houding en samenhang tussen vakken zijn belangrijke elementen van ons onderwijs. We gebruiken veel activerende werkvormen: we maken verbinding met onze regio en gaan op pad in binnen- en buitenland om de inhoud van de lessen tot leven te brengen.  

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Voor de basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 organiseren we leuke activiteiten. Hierdoor leren we elkaar al voor de overstap naar het middelbaar onderwijs kennen. We organiseren lesjesmiddagen, activiteiten in het Pax Lab en het Triviant Toernooi.

Voor het eerste schooljaar maken de leerlingen al uitgebreid kennis met hun mentor.

Leerjaar 1-leerlingen volgen tijdens het eerste leerjaar een uitgebreid mentorprogramma waarmee we hen extra begeleiding en ondersteuning bieden.

Meer info over onze school

Pax havo|vwo is onze locatie in Druten waar zo’n 830 leerlingen onderwijs volgen op havo en vwo (atheneum en gymnasium) niveau.

We bieden een breed pakket aan (keuze)vakken en dagen leerlingen uit hun talenten te ontwikkelen met verschillende talentlessen: Business, Sports en Tech&Design. In leerjaar 1 volgen leerlingen alle talentlessen. Aan het einde van het eerste jaar kiezen ze met welke talentlessen ze verdergaan in leerjaar 2 en 3.

Bij science verrichten leerlingen proefjes en experimenten ter voorbereiding op de vakken natuur- en scheikunde in leerjaar 2 en 3.

De leerlingen starten in de brugklas al met lessen Duits en in leerjaar 2 en 3 volgen alle havo- en vwo-leerlingen het vak Spaans.

In leerjaar 1 van het vwo krijgen alle leerlingen het vak Classics. Na het eerste leerjaar maken de leerlingen de keuze: gymnasium of atheneum. In het gymnasium krijgen de leerlingen de vakken Grieks en Latijn en besteden we aandacht aan de klassieke oudheid.

In de bovenbouw kiezen leerlingen één van de vier profielen: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG), Economie en Maatschappij (EM) en Cultuur en Maatschappij (CM).

Leerlingen kunnen vanaf leerjaar 4 en 5 naast de regulier vakken een bijzonder keuzevak kiezen. Dit zijn Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), Natuur Leven en technologie (NLT) en Cambridge English.

Ons profielwerkstuktraject gaat verder dan de eisen waaraan een profielwerkstuk moet voldoen. Hiermee bereiden we leerlingen voor op hbo en universiteit-onderwijs. We organiseren een congres en sluiten af met een presentatieavond (inclusief prijs!).

Dagindeling

De lessen beginnen 08.15 uur en duren 50 minuten. Er is les tot maximaal het 9e uur.

Voorlichtingsdata

Bekijk de schoolwebsite voor de meest actuele informatie, tijden en updates.

09 maart 2024
10:00 tot 15:00
Voorlichting
Open Dag
school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

830

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Klepperheide 15

6651 KM Druten

Meer informatie

0487512403

info@paxchristicollege.nl

www.paxchristicollege.nl

Contactpersoon

Mevrouw E. van der Zanden, directeur Pax h|v

Schoolbestuur

@voCampus

schoolbestuur image

De informatie over de scholen is vanaf november weer actueel voor schooljaar 2024-2025. Het tijdpad aanmelding en de data van de voorlichtingsactiviteiten zijn wel al actueel. 

OK