Pax Christi College Locatie Pax Junior

vmbo, havo, vwo (atheneum, gymnasium)

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, tl / mavo

Kenmerken van onze school:

  • Onze visie is Ondernemend leren!
  • Talentlessen bk/kt/th: Innovatieve technieken, Sports en Kunst
  • Talentlessen h/v: Business, Sports of Tech&Design
  • Koersklassen in leerjaar 1 en leerjaar 2
Ondernemend leren!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Pax junior is de school dichtbij! De meeste leerlingen komen uit onze omgeving en vinden het fijn om samen met klasgenoten van de basisschool naar onze school te gaan. Leerlingen leren ook in samenwerking met regionale ondernemers: Ondernemend leren! Een keuze voor Pax, is een keuze voor een bruisende schooltijd!

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

In de koersklassen op Pax junior wordt onderwijs gegeven op twee niveaus. Een leerling kan hierdoor vakken op verschillende niveaus volgen en ontdekken wat hij of zij kan. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling welk onderwijsniveau het beste past en haalbaar is.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Pax junior is in hetzelfde gebouw gevestigd als de basisschool. Hierdoor is er al verbinding tussen de basisschool en Pax. Daarnaast organiseren we voor de basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 leuke activiteiten, zoals @Pax workshops, lesjesmiddagen, activiteiten in het Pax Lab en het Triviant Toernooi.

Meer info over onze school

Pax junior is een kleinschalige locatie in Beneden-Leeuwen met circa 225 leerlingen. Leerlingen volgen hier de eerste twee jaar van hun middelbareschooltijd. We geven onderwijs in koersklassen.

We hebben de volgende vier koersklassen: vmbo-basis/vmbo-kader, vmbo-kader/ vmbo-theorie, vmbo-theorie/ havo en havo/vwo. Met de koersklassen dagen we leerlingen uit om zoveel mogelijk hun eigen koers te bepalen. We stimuleren en motiveren de leerlingen om talenten verder te ontwikkelen en ambities waar te maken.

De koersklas vmbo-basis /vmbo-kader is een huiskamerklas. Dit is een klaslokaal waar de mentor lesgeeft in algemene vakken. Dat betekent dat de mentor de meeste lesuren geeft aan de klas. De leerling en de mentor bouwen hierdoor een goede band op en de mentor kan de leerling extra goed begeleiden.

Met de koersklassen bereiden we de leerlingen gedurende de eerste twee schooljaren voor op een goede start in de volgende leerjaren op Pax vmbo of Pax havo|vwo in Druten.

We bieden meer dan de reguliere vakken om leerlingen hun talenten te laten ontdekken. Zo bieden we talentlessen aan. Onder andere Innovatieve technieken, Sport, Business en Kunst. Voor de start van het eerste leerjaar kiest de leerling welke talentles hij of zij gedurende de twee leerjaren volgt.

Dagindeling

De lessen beginnen om 08.15 uur en duren 50 minuten. Er is les tot maximaal het 9e uur.

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

225

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Akkerstraat 40

6658 XG Beneden-Leeuwen

Meer informatie

0487591745

info@paxchristicollege.nl

www.paxchristicollege.nl

Contactpersoon

Mevrouw M. de Jong, afdelingsleider Pax Junior

Schoolbestuur

@voCampus

schoolbestuur image

Bekijk altijd de website van de scholen zelf voor actuele informatie over de voorlichtingsactiviteiten.

OK