Pax Christi College Locatie Pax vmbo

vmbo

Leerwegen VMBO

 • bbl, kbl, tl / mavo

Profielen VMBO

 • Bouwen, wonen en interieur
 • Economie en ondernemen
 • Produceren, installeren en energie
 • Zorg en welzijn

Kenmerken van onze school:

 • Huiskamerlessen voor vmbo-b
 • Ondernemend leren!
 • Talentlessen vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t
 • Maatschappelijke stage, ict-skills en profielwerkstukken
 • Keuzevak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) voor vmbo-t
 • Pax Lab
Ondernemend leren!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Pax vmbo is de school dichtbij! De meeste leerlingen komen uit onze omgeving en vinden het fijn om samen met klasgenoten van de basisschool naar onze school te gaan. Leerlingen leren ook in samenwerking met regionale ondernemers: Ondernemend leren! Een keuze voor Pax, is een keuze voor een bruisende schooltijd!

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Vmbo-basis leerlingen krijgen de meeste lessen van hun mentor in een huiskamerklas, waardoor extra begeleiding mogelijk is. Naast het onderwijsprogramma op school speelt ook de praktijk een belangrijke rol: Ondernemend leren! In het Pax Lab maken leerlingen kennis met nieuwe technologieën, als aanvulling op ons techniekonderwijs.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Voor de basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 organiseren we leuke activiteiten, zodat zij voor de overstap naar het middelbaar onderwijs Pax al kennen. Denk aan lesjesmiddagen, activiteiten in het Pax Lab en het Triviant Toernooi.

Meer info over onze school

Pax vmbo is onze locatie in Druten met zo’n 550 leerlingen. We hebben daar onderwijs op drie niveaus: vmbo-theorie, vmbo-basis en vmbo-kader. Naast het opdoen van kennis, ontwikkelen we bij leerlingen specifieke vaardigheden, zoals een goede taak- en werkhouding, zelfstandigheid, plannen en organiseren, keuzes maken, samenwerken en ict-vaardigheden.

Naast de reguliere vakken, bieden we ook talentlessen aan. Deze worden gegeven in gemengde groepen vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-theorie. Zo leren leerlingen met en ook van elkaar. De talentlessen zijn Innovatieve technieken, Sport en Kunst.

Vmbo-basis en vmbo-kader zijn onze beroepsgerichte opleidingen. Binnen deze opleidingen doen leerlingen eindexamen in één van de vier profielen. In de onderbouw maken leerlingen kennis met deze profielen. Aan het eind van leerjaar 2 kiezen zij het profiel dat het beste past en waar de leerling in leerjaar 3 en 4 verder mee aan de slag gaat.  

Vmbo-basis leerlingen krijgen de meeste lessen in een huiskamerklas: een klaslokaal waar de mentor lesgeeft in algemene vakken. Dat betekent dat de mentor de meeste lesuren geeft. De leerling en de mentor bouwen hierdoor een goede band op en is het rustig en vertrouwd werken.

In vmbo-theorie besteden we extra aandacht aan het ontwikkelen van ict-vaardigheden. In leerjaar 3 is er een maatschappelijke stage en kunnen leerlingen vanaf leerjaar 3 het vak Lichamelijke Opvoeding 2 volgen. Naast sporten doen de leerlingen ook kennis en vaardigheden op over sport en organiseren. Leerlingen gaan bovendien aan de slag met de organisatie van sportieve activiteiten. Tijdens het examenjaar maken leerlingen ook een profielwerkstuk. 

Dagindeling

De lessen beginnen om 08.15 uur en duren 50 minuten. Er zijn maximaal 8 lessen op een dag.

Voorlichtingsdata

Bekijk de schoolwebsite voor de meest actuele informatie, tijden en updates.

09 maart 2024
10:00 tot 15:00
Voorlichting
Open Dag
school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

560

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Mr. van Coothstraat 34

6651 ZJ Druten

Meer informatie

0487512403

info@paxchristicollege.nl

www.paxchristicollege.nl

Contactpersoon

Mevrouw M. Jol en de heer T. Blijdenstein, afdelingsleiders Pax vmbo

Schoolbestuur

@voCampus

schoolbestuur image

De informatie over de scholen is vanaf november weer actueel voor schooljaar 2024-2025. Het tijdpad aanmelding en de data van de voorlichtingsactiviteiten zijn wel al actueel. 

OK