Stichting Kristallis VSO – Locatie Aventurijn

speciaal onderwijs (VSO), vmbo

Leerwegen VMBO

 • bbl, kbl

Profielen VMBO

 • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

 • VMBO
 • Diplomagericht
 • Ook: uitstroomprofiel Arbeid / MBO 1 Entree
Elke dag een nieuwe kans!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Wij zijn een school voor leerlingen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsvraag. Kristallis is sterk in aangepaste onderwijs- en begeleidingsvormen en biedt maatwerk, vastgelegd in een Onderwijs­perspectiefplan voor élke leerling. Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt aangevraagd als de school van herkomst VSO adviseert. 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

 • VMBO-BBL/KBL-met profiel Dienstverlening en Producten, afgesloten met een regulier diploma. Dit i.s.m. het regulier onderwijs in Nijmegen;
 • VMBO-TL- en Havo-onderwijs in alle profielen, afgesloten met een regulier diploma na staatsexamen;
 • Maatwerktrajecten met veel individuele aandacht;
 • Kleine groepen met een vaste leerkracht;
 • Een veilige en rustige omgeving;
 • Structuur en regelmaat.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

 • Kleine klassen (maximaal 14 leerlingen);
 • De mentor kent alle leerlingen goed en biedt passende ondersteuning;
 • De mentor verzorgt zoveel mogelijk lessen zelf. Daardoor zijn er weinig leswisselingen;
 • Twee rapporten en twee cijferlijsten;
 • Kennismaking voor leerlingen en ouders aan begin schooljaar;
 • Schoolactiviteiten (ontspanning en educatie).

Meer info over deze school

Kristallis is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 19 jaar met specifieke onderwijs-, opvoedings- en opgroeibehoeften. Het team is gespecialiseerd in het geven van onderwijs op maat, met orthopedagogische en didactische begeleiding van de leerling, aangepast aan zijn/haar specifieke kenmerken en mogelijkheden, in samenwerking met instellingen voor jeugdhulpverlening.

Onze school sluit aan bij de mogelijkheden van de leerling met als doelstellingen:

 • Het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij;
 • Het behalen van een diploma;
 • Het terugschakelen naar het regulier voorgezet onderwijs;
 • Het verwerven van een plek op de arbeidsmarkt.

Wij dragen zorg voor een veilige school. Alle leerlingen worden in een vertrouwde omgeving en in kleine groepen begeleid, waarbij het contact met ouders heel belangrijk is. Zo krijgt iedere jongere de aandacht die hij/zij nodig heeft om tot een evenwichtige volwassene uit te groeien. Wij gaan uit van het positieve in de leerlingen en werken vanuit die basis naar een passend vervolg.

Door aan te sluiten op de onderwijsbehoefte krijgen leerlingen de kans het onderwijs te volgen dat bij hun niveau past, met de ondersteuning die daarbij nodig is. Door sociaal-emotionele vorming wordt geprobeerd de leerling inzicht te verschaffen in hoe hij/zij in elkaar zit en hoe mensen met elkaar omgaan. Hierbij kunnen wij de volgende onderdelen onderscheiden:

 • Het leren omgaan met de eigen gevoelens en met die van een ander;
 • Het leren van sociale vaardigheden die nodig zijn om het werken en samenleven met anderen mogelijk te maken;
 • Het leren accepteren van en omgaan met de eigen beperkingen.
 • Het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid.

Wij proberen die voorwaarden te scheppen die van belang zijn voor de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen:

 • Werken met ontwikkelingsperspectiefplannen;
 • Individuele aandacht;
 • Goede relatie tussen leerkracht en leerling, waardoor er een vertrouwensband kan ontstaan (kleine groepen met vaste leerkracht).

Bekijk ook onze andere locatie: Park Neerbosch.

Meer lezen

Dagindeling

De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. De lessen duren drie kwartier, met een korte pauze in de ochtend en tussen de middag.

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

195

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Hatertseweg 400

6533 GV Nijmegen

Meer informatie

0243446989

welkom@kristallis.nl

www.kristallis.nl

Contactpersoon

Ignace Vermaes (directeur), Mirthe Kamphuis (locatieleider)

Schoolbestuur

Pluryn

schoolbestuur image