Talita Koemi vso

voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Kenmerken van onze school:

  • Voor alle leerlingen onderwijs op maat
  • Wij zijn een 'brede school'
  • Uitstroom van dagbesteding tot betaald werk
  • Een prettig en licht nieuw gebouw
  • vso ZML
Talita Koemi, een speciale school

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Doordat wij op onze hoofdlocatie onder één dak samenwerken met zorginstellingen Driestroom en Unik, kunnen we meer dan alleen onderwijs bieden. Er zijn mogelijkheden gebruik te maken van zorg binnen onderwijs, therapeutische ondersteuning en naschoolse- en vakantieopvang, allen op basis van een indicatie (WMO/WLZ).

De drie locaties waarover Talita Koemi beschikt, stelt ons in staat de leerlingen passend onderwijs en ondersteuning te bieden op het gebied van didactisch niveau, zelfstandigheid en emotionele ontwikkeling.

Op de hoofdlocatie is naast het vso, ook het so gehuisvest.

Het onderwijsaanbod is afgestemd op de leerroute, ondersteuningsbehoefte en emotioneel niveau van de leerling om van daaruit passend onderwijs te verzorgen.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich door aan te sluiten bij het niveau van de leerling. We dagen de leerling uit om door te groeien vanuit de naaste ontwikkeling van zijn/haar niveau. Niets anders dus dan in het reguliere onderwijs. Alleen ontwikkelen onze leerlingen zich in een ander tempo en vaak minder harmonisch. Ook hebben ze er meer ondersteuning bij nodig.

In ons onderwijsaanbod staan zelfredzaamheid, sociaal en emotioneel leren, mondelinge taal en burgerschap centraal. We werken toekomstgericht met al onze leerlingen. Leerlingen worden begeleid om de einddoelen te behalen. Daar waar mogelijk stimuleren we zoveel mogelijk eigenaarschap. 

Naast de algemeen vormende vakken volgen de leerlingen praktijkvakken en streven we ernaar om zoveel mogelijk in de maatschappij, buiten de deuren van Talita Koemi, te leren om toe te werken naar een zo groot mogelijk inclusiviteit.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Wanneer de leerling start in het vso staan in de eerste week de introductiedagen centraal waarin de leerlingen en klassenleiding elkaar beter leren kennen en wennen aan het vso.

De leerlingen krijgen het eerste jaar een ruim aanbod met algemeen vormende vakken en praktijkvakken, zodat zij kennismaken met alle vaardigheden die nodig zijn voor toekomstige uitstroom. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid.

Meer info over onze school

Talita Koemi is een brede school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Naast de hoofdlocatie aan de Burgemeester Daleslaan in Nijmegen, heeft het vso van Talita Koemi ook twee andere locaties: ‘Het beste uit twee werelden’ op locatie Montessori College (12 tot 15 jaar) aan de Kwakkenbergberg en ‘Foooocus’ (15 tot 20 jaar) in de Hertogstraat in Nijmegen.

Om tot Talita Koemi toegelaten te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband, van de gemeente waar de leerling woont.

Talita Koemi is een school waar onderwijs, opvang en begeleiding elkaar versterken. Met ons onderwijs en de begeleiding streven wij ernaar dat alle leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. Het welbevinden van de leerling staat hoog in ons vaandel omdat wij van mening zijn dat de leerling zich dan zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De onderwijskundige benadering, begeleiding en methodieken zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de leerling, waarbij we passende doelen stellen en waarop we het aanbod afstemmen.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling loopt het uitstroomperspectief van dagbesteding tot (betaald) werk. Het uitstroomperspectief, de leerroute en de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepaalt op welke locatie de leerling onderwijs volgt.

Dagindeling

De lessen starten om 8.45 uur en duren tot 15.00 uur. Behalve op woensdag, dan zijn de leerlingen om 12.45 uur vrij. 

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

96

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Burgemeester Daleslaan 1

6532 CL Nijmegen

Meer informatie

0243552076

info@talita-koemi.nl

www.talita-koemi.nl

Contactpersoon

Dhr. Jan Schoeren (directeur), mw. Petra Cornelissen (locatieleider), mw. Britt van Buren (intern begeleider), mw. Metina Fransen (gedragswetenschapper)

Schoolbestuur

Punt Speciaal onderwijsgroep

schoolbestuur image

Alle informatie op deze website is bijgewerkt voor het komende schooljaar. Bekijk altijd de websites van de scholen zelf voor de meest actuele informatie over data en tijden van voorlichtingsactiviteiten.

OK