Talita Koemi vso

voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Kenmerken van onze school:

  • Voor alle leerlingen onderwijs op maat
  • Wij zijn een 'brede school'
  • Uitstroom van dagbesteding tot betaald werk
  • Een prettig en licht nieuw gebouw
  • VSO ZML
Talita Koemi, een speciale school

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Omdat wij onder één dak samenwerken met de zorginstellingen als Driestroom en Unik, kunnen wij meer dan alleen onderwijs aanbieden. Zo kunnen de leerlingen gebruik maken van therapeutische ondersteuning, zorg binnen onderwijs, maar ook van naschoolse- en/of vakantiedagopvang.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

In het VSO worden algemeen vormende- en praktische vakken gegeven. Onze praktijkvakken (o.a. techniek, koken en facilitaire dienstverlening) gebruiken we ook als middel om leerlingen de voor later benodigde arbeidsvaardigheden te leren en te laten oefenen. Verder lopen leerlingen stage en maakt Talita gebruik van zogenaamde LOL plekken (leren op locatie) waar leerlingen onder begeleiding van de school, in een echt bedrijf werkervaring op kunnen doen.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Nieuwe leerlingen starten in de drie jarige aanvangsfase. In deze fase krijgen leerlingen veel vakken van de ‘eigen’ leerkracht. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen van en met elkaar kunnen leren.

Om in het VSO tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen leerlingen, werken we met verschillende leerroutes (dagbesteding of arbeid). In elke groep zitten leerlingen met een vergelijkbare leeftijd en/of leerniveau.

Meer info over deze school

Talita Koemi is een brede school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden en voor leerlingen met een meervoudige beperking van 4 tot 18 jaar.

Met ons onderwijs en de begeleiding streven wij ernaar dat alle leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school, en dat zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Afhankelijk van mogelijkheden loopt het uitstroomperspectief van dagbesteding tot (betaald) werk.

Als uw kind (zeer) moeilijk lerend is, een (licht) verstandelijke of meervoudige beperking heeft, dan kan Talita Koemi uitkomst bieden! Wij houden rekening met de specifieke aard van de beperking van uw zoon of dochter. Onze onderwijskundige benadering en begeleiding en methodieken zijn afgestemd op wat uw zoon of dochter nodig heeft om te kunnen leren en groeien.

Talita Koemi is gehuisvest in een nieuw, prettig gebouw. Op school heerst een open, rustige sfeer. De leerlingen van het SO en VSO hebben allebei een eigen ingang in het gebouw. Talita Koemi is een school voor leerlingen uit Nijmegen en alle omliggende gemeenten.

Met ons onderwijs en de begeleiding streven we ernaar dat alle leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. Vanuit deze veiligheid kunnen leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Leerlingen leren van en met elkaar.

Dagindeling

De lessen starten om 8.45 uur en duren tot 15.00 uur. Behalve op woensdag, dan zijn de leerlingen om 12.45 uur vrij. 

Voorlichtingsdata

Bekijk onze website voor een actueel overzicht van onze (online) voorlichtingsactiviteiten.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

114

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Burgemeester Daleslaan 1

6532 CL Nijmegen

Meer informatie

0243552076

info@talita-koemi.nl

www.talita-koemi.nl

Contactpersoon

Dhr. Jan Schoeren (directeur), mw. Petra Cornelissen (teamleider), mw. Britt van Buren (intern begeleider), mw. Metina Fransen (gedragswetenschapper)

Schoolbestuur

Onderwijsgroep Punt Speciaal

schoolbestuur image

Bekijk altijd de website van de school zelf voor de meest actuele informatie over voorlichtingsactiviteiten en de aanmelding hiervoor. 

OK