Karel de Grote College

vmbo, havo, vwo ( atheneum)

Leerwegen VMBO

  • tl / mavo

Kenmerken van onze school:

  • Vrijeschool
  • LWOO

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.

Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.

We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

Veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.

Aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.

Pas vanaf leerjaar 3 differentiatie in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum)

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Schooldagen beginnen altijd met drieweeks projectonderwijs rond een aansprekend thema, waarmee leerlingen dagelijks de eerste anderhalf uur bezig zijn. Daar gebruiken we geen lesmethodes; leerlingen geven hun eigen verwerking inhoudelijk en kunstzinnig vorm. De schooldag eindigt uiterlijk om 15.35 uur. Het huiswerk bouwen we rustig op. Leerlingen krijgen nog geen cijfers en doen nog niet mee aan toetsweken.

Meer info over onze school

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten. Onze school verzorgt het vervolg van de schoolloopbaan van leerlingen uit Nijmegen en de wijde regio, die primair vrijeschoolonderwijs (basisonderwijs) hebben gevolgd. Maar ook voor ongeveer de helft van onze leerlingen die geen vrijeschool voor primair onderwijs hebben bezocht is het Karel de Grote College een prima keuze: een school die aansprekend en eigentijds onderwijs verzorgt, met een aantal unieke accenten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Het vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis èn de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling. Samengevat:

  • We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig.
  • We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving.
  • We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt met ingang van het schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

Dagindeling

Na het periodeonderwijs (90 minuten) is het vaklessenrooster voornamelijk opgebouwd uit lessen van 70 minuten, tot 15.35 uur. 

08.45 - 10.15  1e les (90’) 

10.15 - 10.35  Pauze (20’)

10.35 - 11.45  2e les (70’) 

11.45 - 12.35  3e les (50’) 

12.35 - 13.05  Pauze (30’)

13.05 - 14.15  4e les (70’) 

14.15 - 14.25  Pauze (10’)

14.25 - 15.35 / 15.15  5e les (70’/50’) 

 

Voorlichtingsdata

Bekijk de schoolwebsite voor de meest actuele informatie, tijden en updates.

09 maart 2024
10:00 tot 15:00
Voorlichting
Open Dag
school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

800

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Wilhelminasingel 15

6524 AJ Nijmegen

Meer informatie

0243820460

post@kgcnijmegen.nl

www.kgcnijmegen.nl

Contactpersoon

Dhr. A. Aldershof, rector

Schoolbestuur

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs

De informatie over de scholen is vanaf november weer actueel voor schooljaar 2024-2025. Het tijdpad aanmelding en de data van de voorlichtingsactiviteiten zijn wel al actueel. 

OK