Montessori College – vmbo-t/havo/vwo Nijmegen

vmbo, havo, vwo ( atheneum)

Leerwegen VMBO

  • tl / mavo

Kenmerken van onze school:

  • 60 minuten lessen en 2 keuze-uren per dag, met een rijk aanbod van vakkeuzelessen (o.a extra wiskunde of taal) en specials (o.a. schaken, schoolkrant, mindfulness koken)
  • Klas 1 en 2 brede brugklas vmbo-t/havo en havo/vwo
  • Vwo+ klas
  • Cultuurspecialisatie en sportspecialisatie
  • Cambridge Engels, Goethe Duits, Delf Frans
  • Exact+, Alfa+, onderzoek en filosofie
Zelfstandigheid is geen vereiste, wel een doel

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Het onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van kinderen, gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. We begeleiden en stimuleren leerlingen op weg naar eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dit leerproces wordt begeleid door de mentor/coach en de vakdocenten. Dit doen we door hen met vertrouwen tegemoet te treden en binnen duidelijke grenzen ruimte te laten voor eigen keuzes.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

WAT de leerlingen leren is belangrijk, maar vooral ook HOE ze kunnen leren. Ook is er ruime mogelijkheid voor sport, kunst en cultuur (open podium (inter-)nationale sportwedstrijden, uitwisselingen en reizen). We werken met zowel digitaal lesmateriaal als boeken. Als je fouten maakt en iets nog niet kunt, mag je het opnieuw doen. ‘Fouten zijn gewoon lesmateriaal.’

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Gestart wordt met veel aandacht voor kennismaking met elkaar, de school en het lesprogramma. We starten met een introductieweek. Elke klas heeft 2 mentoren. Halverwege periode 1 hebben de leerlingen een activiteitenweek, met veel aandacht voor groepsvorming. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen door andere docenten.

Meer info over onze school

Door te werken met studiewijzers, kunnen ouders en leerlingen het leerproces volgen. In de onderbouw hebben we 1 of 2 afrondingsweken en 2 activiteitenweken die gebruikt worden om een periode af te sluiten en om leerlingen binnen en buiten de school te laten leren. Maatschappelijke thema’s worden afgewisseld met individuele voortgangsgesprekken en toetsmomenten. We vinden de kwaliteit van onze didactische feedback zeer belangrijk. Daarom volgen alle docenten de opleiding tot didactisch coach om leerlingen zo effectief mogelijk te begeleiden. De feedback richt zich op het hoe van het leren, de leerhouding, de inhoud van de taak en de persoonlijke kwaliteiten van de leerling.

Voor leerlingen die extra verdieping aankunnen en extra inspanning willen leveren, heeft de school een vwo+ klas. V+-leerlingen kunnen hun curriculum verrijken met exact +, alfa+, filosofie, onderzoek en o.a. Cambridge Engels. Dit laatste geldt ook havoleerlingen. Het volgen van een extra vak, het inzetten van een uitgebreid profielwerkstuk, een aparte stage of een vervroegd examen behoren alle tot de mogelijkheden.

Alle leerlingen kunnen kiezen voor Cultuurspecialisatie. Hierin wordt extra aandacht besteed aan kunst en cultuur in de vorm van kunst ‘doen, zien en beleven’ en cultuur bestuderen. Verder kunnen leerlingen kiezen voor sportspecialisatie. Iedere leerling die –naast de reguliere twee uur gym– op sportief gebied extra uitgedaagd wil worden, kan zich in klas 1, 2 en 3 opgeven voor sportspecialisatie of LO2 (sport als examenvak) in MMvmbo-t leerjaar 3 en 4.

Dagindeling

Vijf dagen per week lessen van 60 minuten en twee keuze-uren (leerlingen kiezen zelf een vak). Er zijn in principe geen tussenuren. Tijdens de lessen wordt al veel schoolwerk gedaan.

Voorlichtingsdata

Bekijk de schoolwebsite voor de meest actuele informatie, tijden en updates.

09 maart 2024
09:00 tot 15:00
Voorlichting
Open Dag
school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

1114

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Kwakkenbergweg 27

6523 MJ Nijmegen

Meer informatie

0243283000

k27@montessoricollege.nl

www.montessoricollege.nl

Contactpersoon

Dhr. Jacob Westra (onderbouw), Mw. Anne-Marie vd Wiel (bovenbouw)

Schoolbestuur

Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o.

De informatie over de scholen is vanaf november weer actueel voor schooljaar 2024-2025. Het tijdpad aanmelding en de data van de voorlichtingsactiviteiten zijn wel al actueel. 

OK