Montessori College – MMvmbo en Agora Nijmegen

vmbo, havo, vwo

Leerwegen VMBO

  • bbl, kbl, gl, tl / mavo

Profielen VMBO

  • Dienstverlening en producten

Kenmerken van onze school:

  • Brede brugklassen b/k/g/t
  • Kernvakken op eigen niveau
  • Dagelijks een coachuur
  • Sport- en cultuurspecialisatie
  • Talentgebieden
  • MC Agora: zelfontdekkend leren
Verbaas jezelf!

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Leerlingen volgen onderwijs aan de campus in Nijmegen waar alle niveaus van vmbo-b tot en met vwo aanwezig zijn. Door goed gebruik van de verschillende gebouwen wordt in het aanbod van onderwijs de kleinschaligheid behouden. Leerlingen raken snel vertrouwd in deze omgeving. 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Wij stimuleren zelfstandigheid en het ontdekken van talenten, interesses en creativiteit zodat leerlingen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de toekomst. Leren gebeurt zoveel mogelijk door praktisch bezig te zijn. Het Modern Montessori vmbo biedt een bedrijvige omgeving, waarin zowel binnen als buiten de school geleerd wordt. Bij Agora ontwerpen leerlingen vanuit hun eigen vragen en interesses een eigen leerroute.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Iedere dag start de klas met de eigen coach (mentor). De coach begeleidt de leerlingen bij alle leervragen.
Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel mogelijk opgevangen.
Vanaf jaar 1 verzamelen leerlingen “bewijzen” die iets zeggen over hun ontwikkeling, leerprestaties en leerproces.

Meer info over onze school

Aan de basis van het Modern Montessori vmbo staat de visie van Maria Montessori: help leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn voor en invulling te geven aan hun eigen leerproces, zodat de leerlingen optimaal kunnen uitgroeien tot zelfstandige, onafhankelijke volwassenen. Binnen het Modern Montessori vmbo werken we aan drie brede doelen: zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De leerlingen in de onderbouw zitten in talentgroepen samen met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met en van elkaar. Zij werken aan eigen leervragen. Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels worden de leerlingen ingedeeld op hun niveau. Dit biedt de mogelijkheid om ieder kind bij de kernvakken op het juiste niveau uit te dagen. Leerlingen kunnen naast het reguliere programma kiezen voor sport- of cultuurspecialisatie. Daarnaast zijn er ‘specials’, keuzeprojecten.
Bij ons zijn er mogelijkheden om vakken op een hoger niveau af te sluiten. Meer dan 50% van onze leerlingen maakt daar gebruik van.

MC Agora biedt leerlingen de mogelijkheid hun onderwijs zelf vorm te geven in zogenaamde challenges. Ze worden daarbij door hun coach ondersteund.
Leerlingen van diverse niveaus leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte en talenten van de leerlingen. De leerling kiest uiteindelijk welk diploma het meest passend is.

Dagindeling

Elke dag start om 8.30 uur, waarna er vijf of zes lessen volgen van 60 minuten. Afhankelijk daarvan zijn leerlingen uit om 14.45 of 15.50 uur. 

Voorlichtingsdata

Bekijk de schoolwebsite voor de meest actuele informatie, tijden en updates.

09 maart 2024
09:00 tot 15:00
Voorlichting
Open Dag
school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

423

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Kwakkenbergweg 33

6523 MJ Nijmegen

Meer informatie

0243287000

Receptie.K33@montessoricollege.nl

www.montessoricollege.nl

Contactpersoon

Mariëtte Zuijdgeest, schoolleider MMvmbo, Anne-Marie van de Wiel, schoolleider MC Agora

Schoolbestuur

Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o.

De informatie over de scholen is vanaf november weer actueel voor schooljaar 2024-2025. Het tijdpad aanmelding en de data van de voorlichtingsactiviteiten zijn wel al actueel. 

OK