Over Betuwe College Bemmel – havo/vwo de Heister

havo, vwo (atheneum)

Kenmerken van onze school:

  • Tweetalig onderwijs
  • Sportprogramma
  • TOP-projecten
  • Cultuur
  • Gericht op internationalisering
  • Goede begeleiding
OBC Bemmel: De school waar alles om jou draait. Om wie je bent en om wie je wilt worden.

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

We hebben veel keuzemogelijkheden en passen daarom goed bij jou. Bij ons kun je vmbo-t, havo, vwo én tweetalig havo of tweetalig vwo volgen. Op het vmbo-t kun je ook kiezen voor de Lifestyleklas en op de havo voor het sportprogramma. Daarnaast bieden we op het vwo uitdagende onderzoeksprojecten (TOP-projecten) aan. Samen zorgen we ervoor dat jij je talenten ontdekt en eruit haalt wat erin zit.

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

Bij ons op school kun jij je goed op je toekomst voorbereiden. Je zult vaak samenwerken en presenteren. We halen de buitenwereld naar binnen door sprekers en organisaties uit te nodigen en we gaan zélf de wereld in. Zo is internationalisering een belangrijk onderdeel op OBC Bemmel, waarbij je leert om verder te kijken dan Nederland.

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Naar de middelbare school gaan is best spannend, maar je zult zien dat je je bij ons snel thuis voelt. De gezellige introductiedag en het brugklaskamp helpen daarbij. Je mentor/coach begeleidt en helpt je, ook als het even wat minder gaat. Hij of zij is het aanspreekpunt voor je ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast houden we op OBC Bemmel zoveel mogelijk rekening met wat je al weet en kunt als je in de brugklas komt. Dat doen we door goed te overleggen met je basisschool.

Meer info over deze school

OBC Bemmel heeft twee gebouwen die naast elkaar liggen: op de Essenpas zitten de vmbo-t leerlingen, op de Heister de leerlingen van havo en vwo. We hebben een duidelijke structuur met vaste teams van docenten, coaches en mentoren. Elke afdeling heeft een eigen plek waar leerlingen terecht kunnen met hun vragen. Zo leren we jou al snel goed kennen en dat voelt prettig.

Gemengd advies? Geen probleem
Bij OBC Bemmel word je meteen op het juiste niveau geplaatst. Je krijgt dus onderwijs dat bij jou past! Opstromen naar een hoger niveau gebeurt regelmatig. We houden goed zicht op jouw ontwikkeling tijdens de drie begeleidingsuren per week.

Klaar voor later
De wereld verandert snel. Vooral op het gebied van ICT heb je vast gemerkt dat de ontwikkelingen snel gaan. We proberen ons onderwijs daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Technologische vaardigheden, kritisch leren denken en (wereld)burgerschap zijn daarom belangrijke onderwerpen hier op school. Zo bereiden we jou zo goed mogelijk voor op de toekomst.

Je zult daarnaast vaak samenwerken en presenteren. ‘Klaar voor later’ betekent ook dat je je verder ontwikkelt via onze culturele-, maatschappelijke- en sportieve activiteiten. We halen de buitenwereld naar binnen (door gastdocenten en organisaties uit te nodigen) en we gaan zélf de wereld in. Zo is internationalisering een belangrijk onderdeel op OBC Bemmel, waarbij je leert om verder te kijken dan Nederland alleen.

Onderwijs voor jou!
OBC Bemmel is een veilige school met een prettige, positieve sfeer. We willen zoveel mogelijk maatwerk bieden aan iedere leerling. Er zijn mogelijkheden om zelf projecten te kiezen, je kunt persoonlijke ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden en het is bijvoorbeeld (op vmbo-t en havo) ook mogelijk dat je één of meer vakken op een hoger niveau gaat volgen en daarin examen doet.

Extra hulp nodig?
Niet alles gaat altijd vanzelf, als het om leren gaat. Op OBC Bemmel reageren we snel als je het ergens moeilijk mee krijgt. We gaan met je in gesprek en we kijken waar de schoen wringt. Als er leerproblemen zijn kunnen we een screening doen, dan weten we beter hoe we je kunnen helpen. Er zijn extra begeleidingsprogramma’s en er is een breed pakket aan leerlingenzorg.

Over ons bijzondere aanbod:

Ruimte voor jouw talent
Iedereen heeft talenten. Wij stimuleren jou om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom organiseren we in de eerste leerjaren veel verschillende projecten en activiteiten, zodat je kunt ervaren wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In de hogere leerjaren krijg je de ruimte om daarin nog beter te worden.

TOP-projecten
Op ons vwo volg je de TOP-projecten. De letters TOP staan voor Talent, Onderzoek en Praktijk.
Talent: Je mag telkens een TOP-project kiezen. Daardoor krijg je de kans om uit te blinken en te ontdekken waar je belangstelling en talent ligt.
Onderzoek: Je gaat op een onderzoekende en actieve manier nieuwe kennis op doen en academische vaardigheden ontwikkelen.
Praktijk: Je gaat ook praktisch aan de slag door iets te ontwerpen, te ontwikkelen en te bouwen. Vaak word je geholpen door allerlei experts uit de samenleving zoals een DJ, een technologisch bedrijf of een architect. 

Sportprogramma havo
OBC Bemmel heeft een mooi aanbod voor sportieve doorzetters: het sportprogramma in de onderbouw op de havo. Naast veel sporten leer je daar ook veel over bewegen en gezondheid. OBC Bemmel is een topsportvriendelijke school. We helpen topsporters om school en sport te combineren. Daarnaast zijn er verschillende sporttoernooien en doen we als school mee aan regionale en landelijke wedstrijden.

Tweetalig onderwijs
We zijn een echte specialist in tweetalig onderwijs (TTO), voor zowel vwo als havo. In de onderbouw volg je veel vakken in het Engels, in de bovenbouw doe je ook je extra IB examen. Als senior TTO school mogen we zeggen dat we met ons TTO-programma in de top van Nederland meedraaien.

OBC Bemmel: jouw wereld!
Ben jij op zoek naar een leuke school met goede onderwijsresultaten, eigentijds onderwijs, een groot aanbod, aandacht en ambitie? Niet ver van huis en toch midden in de wereld? Kom dan naar onze informatieavond en open dag en neem een kijkje op onze website.

Meer lezen

Dagindeling

De eerste les begint om 08:10 uur. De laatste les start om 15:10 uur. Lessen duren 50 minuten. 
Tijdens studiedagen of rapportvergaderingen wordt een 40-minutenrooster gehanteerd.

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

1300

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

De Heister 1

6681 CV Bemmel

Meer informatie

0481470555

bemmel@overbetuwecollege.nl

www.obc-bemmel.nl

Contactpersoon

Mw. R. Bloemberg (rector)

Schoolbestuur

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

schoolbestuur image