Pro College – Nijmegen

praktijkonderwijs

Kenmerken van onze school:

 • Praktijklessen vanaf klas 1
 • Speciale lessen als voorbereiding op stage of werk
 • Voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan
 • Voor elke leerling een individuele leerroute
 • Keuze uit 4 sectoren en 8 branche-opleidingen
Op weg naar zelfstandigheid

Wat maakt ons echt anders dan andere scholen?

Kenmerkend voor onze leerlingen is dat zij vooral leren door te doen. Anders dan op andere scholen staat niet het halen van het eindexamen centraal. Leerlingen werken aan het ontwikkelen van algemene (beroeps)vaardigheden en vakvaardigheden. Als afronding behalen ze waardevolle vak- of branchecertificaten, waardoor succesvolle uitstroom naar de arbeidsmarkt groot is. 

Wat kan een leerling van ons onderwijs verwachten?

We willen al jouw mogelijkheden en talenten benutten. We leren je om zelfstandig keuzes te maken en hoe jij als burger aan de maatschappij kunt deelnemen. Dit lukt het beste als je je veilig en gewaardeerd voelt. We willen graag dat iedereen op onze school met plezier en humor werkt en leert. 

Hoe ziet het eerste schooljaar eruit voor nieuwe leerlingen?

Vóór de zomervakantie maak je al kennis met je nieuwe mentor en met je nieuwe klasgenoten. In de eerste schoolweek zijn er speciale introductie-activiteiten waardoor je op een gezellige manier kennis kunt maken met de docenten en de medeleerlingen van school. Daarna start het schooljaar pas echt. 

Meer info over deze school

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen voorbereidt op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Kenmerkend voor onze leerlingen is dat zij vooral leren door te doen. Arbeidstoeleiding en het krijgen van werk en inkomen staan hierbij centraal. Op onze scholen gaan we uit van de mogelijkheden van de leerlingen. En dat doen we met ambitie. Wij willen het maximale halen uit onze leerlingen. Leren en keuzes durven maken lukt alleen als leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Wij werken samen op basis van wederzijds respect en vinden het belangrijk dat leerlingen trots zijn op zichzelf. Succeservaringen en waardering van anderen zorgen daarvoor. 

Pro College bestaat uit praktijkscholen in Bemmel, Boxmeer, Wijchen en in Nijmegen. Op alle scholen werken we met kernteams.

Een kernteam is een groep docenten die verantwoordelijk is voor het onderwijs aan, en de ondersteuning van, de leerlingen van een aantal klassen.

De scholen van Pro College stemmen hun onderwijs en begeleiding af op de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Met andere woorden: de individuele leerling staat centraal. Daarnaast houden we rekening met de eisen die de samenleving en het bedrijfsleven stellen.

Vanaf de onderbouw leren leerlingen zoveel mogelijk vanuit de praktijk en zien ze waar hun mogelijkheden en hun voorkeuren liggen. Dat komt in hun Individueel Ontwikkelings Perspectief Plan te staan. Leerlingen krijgen enerzijds theorievakken, zoals Nederlands, Rekenen, ICT en Engels. Ook wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Anderzijds zijn er de praktijkvakken, waarin uiteenlopende sectoren aan bod komen: koken en serveren, groen, metaalbewerking, houtbewerking, facilitair, detail en techniek. Door de jaren heen wordt het aantal praktijkuren steeds groter. Vanaf klas 4 volgen de leerlingen een van onze praktijkopleidingen, waarmee ze een certificaat kunnen halen. Soms gaan ze hiervoor naar een ander locatie. 

Onderwijsvisie

We hebben een ambitieuze onderwijsvisie. We bieden onderwijs op maat en realiseren het maximale resultaat voor iedere leerling op zijn/haar eigen niveau. Voor de ene leerling betekent dat uitstroom naar werk, voor een andere leerling gaat het om uitstroom naar dagbesteding. Iedere leerling doorloopt een individueel leertraject. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. We zijn innovatief in het bedenken van goede oplossingen. Ons onderwijs is uitdagend, levensecht en stelt eisen aan onze medewerkers en leerlingen.

Brancheopleidingen:

Sector groen:

 • Groen breed

Sector Techniek:

 • Assistent houtbewerker & Machinaal houtbewerker
 • Bouwtechniek
 • Metaaltechniek
 • Heftruckchauffeur

Sector economie:

 • Horeca
 • Detailhandel
 • Logistiek

Sector facilitair:

 • Schoonmaak en onderhoud
 • MBO-1 (Entree-opleiding)
Meer lezen

Dagindeling

maandag en woensdag 8.30 – 15.15 uur (klas 4 en 5 tot 15.00 uur)
dinsdag 8.30 – 12.30 uur
donderdag en vrijdag 8.30 – 14.30 uur
ochtendpauze 10.00 – 10.15 uur
middagpauze 12.30 – 13.00 uur 

Voorlichtingsdata

Indien hieronder geen voorlichtingsactiviteiten vermeld staan neem dan contact met ons op.

school-sfeerbeeld

Aantal leerlingen

230

Hoe je ons kunt bereiken

Adres

Dennenstraat 21

6543 JP Nijmegen

Meer informatie

0242210221

nijmegen@procollege.nl

www.procollege.nl

Contactpersoon

Petra van Amstel en Mareen van Eck (teamleiders)

Schoolbestuur

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

schoolbestuur image